Ismét szabadlábra helyezték a temesvári vérengzés miatt elítélt tábornokot

Romániában ideiglenesen szabadlábra helyezték az 1989-es temesvári forradalom véres eseményeiért 2008-ban 15 éves börtönbüntetésre ítélt Mihai Chitacot. Az egykori tábornok, a kommunista rezsim belügyminisztere egészségügyi okokra hivatkozva kérte szabadlábra helyezését, orvosai szerint szívmûtétet kell végrehajtsanak rajta.

Ez már a második alkalom amikor Chitac szívmûtétre hivatkozva távozhat a zsilávai fogházból, fél évvel korábban is három hónapra távozhatott a börtönbõl a tervezett mûtét miatt, amit azonban nem hajtottak végre.

Mihai Chitacot Victor Stanculescu tábornokkal együtt ítélték el az 1989 decemberében leadott temesvári sortüzek miatt, megfosztották ugyanakkor rangjuktól is. A két tiszt 15 éves szabadságvesztésérõl 1999-ben hozott elõször ítéletet a bíróság. Stanculescu ekkor külföldre szökött, Chitac pedig betegsége miatt szabadlábon maradhatott. A baloldal 2000. évi kormányra kerülése után a román fõügyész rendkívüli perújrafelvételt kezdeményezett, és felfüggesztette a büntetés végrehajtását. A Legfelsõbb Bíróság 2004-ben a per során elkövetett formai hibákra hivatkozva rendelte el a per újratárgyalását, ami után – 2008 októberében – jogerõsen elítélték õket.

Victor Stanculescu és Mihai Chitac tábornokokat 1989 decemberében rendteremtési feladattal küldte Temesvárra a román diktátor, Nicolae Ceausescu. Tûzparancsuk nyomán a hadsereg 72 embert lõtt le, és 253-at sebesített meg.