Iskolákat támogatnak pályázati forrásból Hajdúhadházon

Iskolákat támogatnak pályázati forrásból Hajdúhadházon
Hajdúhadház – „Intelligens iskola” létrehozása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése, az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – ezek az elsődleges céljai annak a pályázati tervnek, amelynek nyitórendezvényét tartották június 28-án Hajdúhadházon a Művelődési Házban.

A pályázat címe: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program támogatási Rendszeréhez benyújott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0718. azonosítószámú „A közoktatási informatikai infrastruktúra fejlesztése Hajdúhadházon az intelligens iskola modelljének megteremtése érdekében”.
Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős mértékben támogatja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény számára (kivéve óvodák) egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencialapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
A támogatás 59 524 698 forint, 100 százalékos intenzitású, önerőt nem igényel.
A TIOP-1.1.1/07/1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító Infokommunikációs Technológia (IKT) – infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót).
Részcélok:
– A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérési-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, ez az iskolai munkaállomások számának növelését jelenti (10 tanuló/PC)
– a tantermek 40 százalékának ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (interaktív tábla, projektor és számítógép)
– A közoktatási intézmények legalább 20 százaléka esetében web alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása (alkalmazás szerver csomag=szerver, tűzfal, szünetmentes tápegység, alkalmazási szintű szerver szoftver, központi levelezés, stb.)
– mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával (szavazó csomag). Ez az eszköz nagyban megkönnyíti a diákok számonkérését és a pedagógus munkáját a számonkérés folyamatában.
– A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézségekkel küzdők – integrált oktatását segítő IKT eszközök biztosítása.
A nyitórendezvényen Bodnár Milán pályázati referens ismertette a projektet, majd Nagy Attila, a Delta Csoport képviseletében mutatta be az iskolában használható technikai eszközöket. A cég a technikai eszközök beszerzése előtt az iskolákkal egyeztetett, felmérve ezzel a meglévő helyzetet és a valós igényeket.

Hajdú Mariann, a hajdúhadházi Bocskai Iskola Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója beszélt arról, hogy milyen változások várhatóak az új eszközök használatával. Az eszközöket az előző tanév utolsó hetében kapta meg az iskola, majd a tanulók szünidőre engedése után a pedagógusok tanulták meg az informatikai eszközök használatát. Az elméleti oktatást gyakorlati tréning követte. Az igazgatónő elmondta, hogy a tanárok túlnyomó többsége támogatja az interaktív eszközök használatát, hisz felkelti a gyerekek érdeklődését az interneten keresztül használható eszközök újdonsága, és motiváltabbak lesznek az órán.
„Aktív tábla nélkül lehet élni, de nem érdemes!” – mondta az igazgatónő. Úgy gondolja, hogy izgalmasabbá tehetőbbek az órák, könnyebben megvalósulhat a csoportmunka, a tanárt is sok mindenben segítik az új kiegészítők: „Segédanyagok tölthetőek le az internetről, legyen az zene vagy kép, és az oktatás után el lehet menteni az anyagokat, amit a következőkben fel tudnak használni. Ezzel időt és energiát spórolnak meg a kollégák.”
Fontosnak tartja, hogy a problémás gyerekek is profitálnak az interaktív eszközökből. Könnyebben megvalósul a differenciált tanítás és könnyebben bevonhatók a csoportmunkába a sajátos nevelési igényű tanulók.