Informatikai fejlesztés Nagykállóban

By Molnár Lászlóné Kriszti
Informatikai fejlesztés Nagykállóban
Nagykálló – 2008-ban már támogató döntésben részesült az „Eszközbeszerzés az interaktív oktatás bevezetése céljából Nagykállóban” című (TIOP-1. 1. 1.-07/1-2008-0061) pályázat, melynek célja a bevont intézmények informatikai fejlesztése.

Az iskolák modern digitális taneszközökkel való felszerelésére 2008. óta két közbeszerzést írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, de mindkét eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani, így 2010-ben a kedvezményezettek kapták meg a lehetőséget, hogy a pályázat aktualizálását követően véghez vigyék az eszközök beszerzését. Ezzel a nagyszerű lehetőséggel élt Nagykálló Város Önkormányzata is. Országosan 965 benyújtott pályázatból a támogatás nagyságrendjét tekintve Nagykálló a 96. helyen áll.
2010. október 13.-án lépett életbe a pályázat Támogatói Okirata, így a megvalósítás ideje módosítás után 2010. december 1. és 2011. június 30. közé eső időszak.
A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretében nyert 49 157 300 Ft támogatásból eszközbeszerzésre mintegy 47 070 000 Ft fordítható.
A támogatásból lehetőség nyílik a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a Nagykállói Általános  Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat tanulói számára összesen 103 iskolai számítógép, tantermi csomag keretében 28 interaktív táblaprojektor-számítógép valamint a webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra, mint 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftver és 2 db WIFI csomag biztosítására. A fejlesztés az oktatási intézmények számára egységes alapinformatikai kiépítést valósít meg. A tanórák az eszközök használatának segítségével látványosabbak, a tananyag befogadhatóbb az oktatás színvonala dinamikusan emelkedő lesz. Az informatikai fejlesztés a sokrétű felkészülés és a tanár-diák között megvalósuló, hatékony és gyors kommunikálás lehetőségét biztosítja majd.
Igényként jelenik meg az oktatásban az információ gyors és hatékony visszakereshetősége, archív tartalmak fellelhetősége is. A jelentések, számonkérések, igazolások, pedagógiai programok halmaza számítógépek nélkül követhetetlen és megvalósíthatatlan feladatok lennének. A programnak köszönhetően, magas szinten járulhatunk hozzá, az informatika világába született tanulók oktatási környezetének megteremtéséhez. Az interaktív tábla egy olyan oktatási eszköz, ami számítógép és tábla is egyszerre, előnye, hogy a tanórák anyaga előre elkészíthető, újrafelhasználható illetve sokkal több idő jut a diákokra.
Az egyenlő hozzáférés, egyenlő esélyeket biztosít a városunkban tanuló valamennyi diák és tanár számára!