Indulatos oktatási bizottsági ülés Székesfehérváron

Indulatos bekiabálások kísérték Székesfehérvár oktatási bizottságának keddi ülését, amikor a testület az önkormányzati fenntartású oktatási és nevelési intézmények átszervezésének 6 éves tervét tárgyalta. Az óvodák és iskolák számára kedvező módosítási javaslatokat a parázs hangulat miatt a bizottság elnöke végül visszavonta, így a korábbi elképzelések kerülnek április 4-én a város közgyűlése elé.

A 2007-2012 között megvalósítandó, az oktatási intézmények működését és átszervezését összefoglaló terv megvitatását a keddi ülésen az óvodákat érintő módosítások tárgyalásával kezdte a bizottság, ám az indulatok már ekkor elszabadultak. Pedig a székhely-intézmények vezetőit mentesítették volna az alól, hogy a kötelező heti 24 órát csoportban töltsék le, amellett 8 órában óvodatitkár segítette volna munkájukat. A tagintézmények esetében a 6 csoportnál többel működő óvodákban napi 6 órában, az ennél kevesebbel működőkben 4 órában alkalmaztak volna óvodatitkárt. Egy 4 csoporttal működő óvodát egy másik székhely-intézményhez csatoltak volna.

Az ülésen megjelent szakszervezeti képviselők, intézményvezetők, pedagógusok és diákok
hangos véleménynyilvánítással kísérték a képviselők hozzászólásait. Az indulatos bekiabálásokból kiderült, hogy a tervezett módosításokkal együtt sem tartják elfogadhatónak az önkormányzat elképzeléseit. A parázs hangulat miatt Boldizs Kálmánné, a bizottság elnöke először szünetet rendelt el, végül visszavonta a módosító javaslatokat.

Így az eredeti tervről tárgyal majd április 4-i ülésén a székesfehérvári közgyűlés. Eszerint minden óvodavezetőnek – akár székhely -, akár tagintézmény vezetője – le kell töltenie csoportban a heti 24 órát, ez alól nem mentesül senki. Emellett minden intézményvezető munkáját csak napi 4 órában segíti majd az óvodatitkár.

Az iskolákat érintő módosító javaslatok tárgyalását meg sem kezdte az oktatási bizottság.