In memoriam Dr. Mészáros István

In memoriam Dr.  Mészáros István
Miskolc – Dr. Mészáros István, a kisgyőri és miskolc-avasi gyülekezetek volt lelkipásztora, a Tiszáninneni Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke temetése február 21-én délután 2 órától lesz.

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” – mondja a Biblia.
Dr. Mészáros Istvánt mindenek előtt igehirdetőként ismertük. Nemcsak Kisgyőrben és Miskolc Avason hallgathatták lelki épüléssel igehirdetéseit, hanem evangélizációs alkalmakon és ünnepségeken is, ahol püspökként hirdette az igét.

Az Ige hirdetését tartotta élete fő feladatának. Ez töltötte ki életét a gyermekkortól az alig pár éve kezdődött nyugdíjáig. Már mint kicsiny gyermek olvasta a gyengén látó nagymamának Pácinban az imádságos könyvet. 15 évesen, sárospataki gimnazistaként már legációba ment, ezzel kezdődött a templomi igehirdetések ideje. Utolsó szolgálatában a Teológia katedráján kedves tanárára, Nagy Barna professzorra emlékezett, mint a 20. század legnagyobb hatású református teológusának, Barth Károlynak, az ige teológusának magyar közvetítőjére.
Az ismert és szeretett igehirdetőt az egyház közössége aztán vezetői feladatra is elhívta. 1978-ban püspök-helyettes lett, 1990-ben egyházkerületünk püspöke. Ígéretes időben kapta az őrállói tisztet. Ő, aki előtt az ország bezárta a kaput, mikor tehetséges ifjúként a teológiai tudományok nemzetközi színterén kívánta ismereteit gazdagítani, püspökként sorra nyithatta meg a református intézményeket, a Sárospataki Teológiát, a miskolci Lévay Gimnáziumot, a Diósgyőri és a Jókai általános iskolát, az Endrész úti óvodát, a Máón gyermekotthont, Nemesbikken öregek otthonát, néhány intézményt a sok régi közül.

A kapunyitás örömteli pillanataival elkezdődtek a fennmaradás erőt próbáló, erőt és időt felemésztő küzdelmei is. Első számú segítőtársa volt mindenben lelkipásztor hitvestársa és D. Szabó Dániel főgondnok, elnöktársa.
A széleskörű feladatok mellett megnyílt a kapu a teológiai munkálkodás előtt is az 1991-ben újra induló Sárospataki Teológián. A filozófia jó ismerőjeként nem elvont filozófiai rendszerek boncolgatásával foglalkozott, inkább a szellemi irányzatok hatásával mindennapi életünkre.

Posztmodernizmus és globalizáció számára megválaszolandó kihívások a teológiai gondolkodásban és az egyház életében. A hétfői nap hetente a diákoké volt, hogy megismerhessék látását és kérdezhessék véleményét. Diákjainak emlékezetében az átadott ismeret mellett a megértő, atyai bánásmódja kitörölhetetlenül ott marad. 3 gyermeke pedig hívatását viszik tovább.
Egy sok feladattal, örömökkel és gondokkal tele élet zárult le 2007. február 14-én. Munkájának eredményei itt maradnak egyházunkban és Tiszáninnen népének életében és hitében. Áldott az Isten, aki adta őt, munkálkodott általa, és miután megfutotta pályáját, a hitet megtartotta hazahívta hűséges szolgáját, hogy a Krisztusban való hit által az élet koronáját megkapja.
Dr. Mészáros István, a kisgyőri és miskolc-avasi gyülekezetek volt lelkipásztora, a Tiszáninneni Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke temetése február 21-én délután 2 órától lesz az Avasi református templomból. A Tiszáninneni Református Egyházkerület saját halottjának tekinti. A gyászoló család kérése, hogy a koszorúkra szánt összeget a Pro Renovanda Lévay Alapítvány számára ajánlják fel.