Így döntött a miskolci közgyűlés

Akt.:
Így döntött a miskolci közgyűlés
Miskolc – A májusi közgyűlésen a Bosch-ügyről, a városi szabadidőközpont átalakításáról, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásról, a Szabó Lőrinc iskoláról, a Miskolci Nemzeti Színház ügyéről, az avasi aluljáró ügyéről is szavaztak a miskolci képviselők.

Így döntöttek: (igen, nem, tartózkodás sorrendjében) 

 1. Bosch-ügy: 17, 1, 8- elfogadva 

2. Javaslat ‘Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola tornatermének és sportudvarának infrastruktúra-fejlesztése; Diósgyőri rendőrörs, és a Bűnmegelőzési Centrum épületének infrastrukturális fejlesztése’ című pályázat benyújtására 26, 0, 0- egyhangúlag elfogadva

3. Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon apport útján történő átadására – módosítóval elfogadva 23, 3, 0- elfogadva

4. Javaslat a Szinva-Népkerti Óvoda névváltoztatására és az alapító okiratok módosítására – 20,5, 0- elfogadva

5. Javaslat a ‘Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés’ című projekt pályázatának kidolgozására, valamint a projekt előkészítésére vonatkozóan szerződéskötés a Miskolci Városfejlesztési Kft-vel
– 20,0,7- elfogadva

6. Javaslat a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottságba új bizottsági tag megválasztására- 27- egyhangúlag elfogadva

7. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – 24, 3, 0- elfogadva

8. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi pályázati tevékenységéről – 17, 0, 2- elfogadva

9. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról – 23, 0, 3- elfogadva

Sürgősségik :

1. Javaslat a kollégiumi intézményhálózat átszervezésére- 17, 0, 10- elfogadva

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások hatályon kívül helyezésére és új Megállapodások megkötésére – 27, 0, 0- egyhangúlag elfogadva

3. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont megszüntetésére és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság megalapítására-

Mező Istvánné lesz a vezetője június 30-ig: 23, 0, 1- elfogadva Egri István lesz a vezetője július 1-től:: 24, 0, 0 egyhangúlag elfogadva

Az előterjesztés: 24, 0, 3 elfogadva

4. Javaslat hozzájáruló nyilatkozat kiadására a Forrás Közösségi Központ Szolgálat és a Homex 2000 Bt. részére az állami finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz

a. alternatíva: 7 igen 17 nem (nem fogadják el)

b. alternatíva: 17 igen 7 nem- elfogadva

5. Javaslat a Miskolc-Avas városrész Fényi Gyula téren a jelzőlámpa kialakítása miatt megszűnő aluljáró hasznosítása tárgyában hozott V-121/31.676/2009 számú közgyűlési határozat visszavonására – 27 igen, egyhangúlag elfogadva

6. Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola helyiségeinek és ingó vagyontárgyainak bérbeadására Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető közalapítvány részére, és a német iskola működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról szóló közgyűlési határozat módosítására – 24, 3, 0 elfogadva

7. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okirat módosításának jóváhagyására – 17, 6, 0 – elfogadva

Ülésezett a miskolci közgyűlés

Miskolc – Csütörtök tartotta májusi ülését a miskolci közgyűlés. Elkezdődött a miskolci közgyűlés a városházán. A napirend szerint tíz előterjesztést tárgyalnak nyilvánosan ülésükön a képviselők. Munkatársunk helyszíni tudósítása.