Huszártelepi iskola egyházi fenntartásban!

Akt.:
Huszártelepi iskola egyházi fenntartásban!
A városvezetéssel kötött együttműködési megállapodás értelmében egyházi fenntartású katolikus általános iskolát kíván működtetni a görög katolikus egyház idén szeptembertől Nyíregyházán.  

A volt Huszár telepi iskola épületében – jelentette be május 24.-én Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspöke. Ősszel egyetlen 1. osztállyal indulna a felmenő rendszerben megvalósuló oktatás, 28 fős létszámmal.  A döntésről a Roma Oktatási Alap szerkesztőségünkbe juttatott álláspontját az alábbiakban közöljük: 

A Roma Oktatási Alap álláspontja a nyíregyházi iskolaügyről

Négy évvel ezelőtt egy város példaértékűen bezáratta azt az iskoláját, amely jogellenesen elkülönítette egymástól a roma és nem roma gyermekeket. A város vezetése civilek nyomására felismerte, hogy a szegregáció hosszú távon ellehetetleníti a két népcsoport együttélését. 

Görög Katolikus Iskola Huszár Telepen

Most ugyanez a város száznyolcvan fokos fordulattal újra megnyitja az európai és emberi normáknak ellene menő intézményrendszer kapuit, és ezzel lehetővé teszi a szegregációt. A nyíregyházi közgyűlés tegnapi döntése értelmében a következő tanévtől a görög katolikus egyház kezdheti meg az oktatást a kizárólag romák lakta Huszár telepen.  
A Roma Oktatási Alap (ROA) súlyos aggályait fejezi ki a képviselőtestület döntése kapcsán. A korábbi roma iskola újranyitása nem fog megfelelni a jelenleg hatályos közoktatási törvénynek, amely előírja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a több iskolás települések intézményeiben arányos kell, hogy legyen. Ezért a ROA, mint a romák és nem romák együttneveléséről legtöbb tapasztalattal bíró nemzetközi civil szervezet arra kéri az érintett feleket, hogy vonják vissza döntésüket, és ne nyissanak újra teret a szegregációnak.
 
A szegregált iskola oktatási színvonala bizonyítottan alacsonyabb az integrált iskolákénál, az oda járó tanulók továbbtanulási esélyei rosszabbak, a lemorzsolódás jelentős. Az elkülönítve tanuló gyerekek jóval kisebb arányban szerzik meg az érettségit vagy a szakiskolai képesítést. A szegregáció tehát hosszú távon növeli a roma munkanélküliséget, és újratermeli a romák és nem romák közt meglévő társadalmi különbségeket és feszültségeket.

Integrált iskola előnyei  

Az integráció ezzel szemben hosszú távon megtérül: egy 2008-as, a témában készült legátfogóbb kutatás szerint az együttnevelés képes elősegíteni a roma és hátrányos helyzetű tanulók készségfejlődését, míg csökkenti a velük szembeni előítéleteket anélkül, hogy ez bármilyen  rossz következménnyel járna a többi tanuló fejlődésére.  
Kulcsfontosságú, hogy mindenki, így az egyházak is, vegyenek részt a romák oktatási helyzetének javításában, de minden jó szándékuk elismerése mellett ne tegyék ezt szegregáló iskolák újraindításával.  
A Roma Oktatási Alap Európa 14 országában olyan oktatási projekteket támogat, melyek célja a roma és nem-roma gyermekek közti oktatási szakadék felszámolása. Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Ácson az elmúlt évek tanulságai megerősítették, hogy az integráció hosszú távon térül meg, az addig szegregált oktatásban résztvevő  – többségében roma – gyerekek iskolai tanulmányi eredménye ma már javul, lemorzsolódásuk csökken, míg a továbbtanulók aránya nő.    

ROMA OKTATÁSI ALAP