Húsvét igazi értéke

Ibrány – Jézus Krisztus kereszten elhangzott „elvégeztetett” szava után jegyzi meg Máté, hogy a templom kárpitja ketté-hasadt, jelezvén, hogy Jézus Krisztus áldozatáért most már a szent Isten jelenlétébe léphet a bűnös ember.

Immár szabad utat kaptunk általa az Atyához… (Róma. 5,2). Az egyszülött Fiú odaáldozásával maga az Atya gondoskodott arról: közte és az ember között helyreállhasson a kapcsolat, hogy nekünk lehessen szabad menetelünk az Atyához. Ez a húsvét nagy örömüzenete! – mondta lapunknak Varga Jánosibrányi római katolikus lelkész.

– Az egyiptomi piramisok arról híresek, hogy az ôsrégi egyip-tomi fáraók mumifikált holttesteit rejtik; A londoni West-minsteri apátság arról híres, hogy nemes és tekintélyes angol szemé-lyiségek teste van ott eltemet-ve; Mohamed sírja arról híres, hogy ott van a Mohamed csontjait ma-gába rejtô kôkoporsó; a washingtoni Hôsök temetôje, az Arlingtoni Cemetery híres, mert számos kimagasló amerikai sze-mélyiség nyughelye; Ugyanakkor óriási különbség van Krisztus sírja és a fent említett helyek közt. Krisztus sírja arról híres, hogy üres! – mondta Varga Jánoslelkész.

– Lefler György –