Áhítatok száz lelkész jelenlétében

Az országhatár két oldalán lévő öt egyházmegye mintegy száz református lelkipásztorát látta vendégül a furtai gyülekezet, valamint a település szerdán délután.

Tizenharmadik alkalommal gyűltünk össze mi, a debreceni, az érmelléki, a bihari, határon túli bihari és a hajdúvidéki egyházmegyékhez tartozó lelkészek a határmenti lelkészek találkozójára Biharkeresztesre – tájékoztatott Nagy Zsolt esperes. – Az első összejövetelünk 1992-ben volt, mivel akkoriban visszakaptuk a láthatás jogát. Ezzel természetesen örömmel éltünk, és azóta hagyománnyá vált a találkozó.

Változatos program

Az egyházi személyiségek Biharkeresztesről kiindulva két nap alatt megismerték Bihar nevezetességeit. Járzak Zsákán a Rhédey-kastélyban, ahol Jordán Sándor, a tájegység alapos ismerője helytörténeti előadást tartott. Útjuk Furtára vezetett – ahol a Napló is találkozott a csoporttal -, ott Bíró Miklósné, zsákai népművelő a furtai hímzésről beszélt a lelkészeknek, majd Krucsó Antal polgármester vendégül látta a csoportot.

Persze, a biharkersztesiekhez hasonlóan a furtai gyülekezet sem engedte el a száz lelkészt anélkül, hogy velük részt ne vehessen egy közös áhítaton. A két napos rendezvény keretében csütörtökön Berekböszörménybe vezetett a lelkészek útja. Ott Tóth Tibor lelkipásztor arról beszélt, hogy milyen hatással volt a templom felújítása a gyülekezet életére. Az esemény zárásaként Nagykerekiben, a Bocskai-kastélyban Nyakas Miklós múzeológus tartott előadást az épületről, valamint az erdélyi fejedelemről.

K. Zs.