Hõsök terén kampányol a Nemzeti Forradalmi Párt

Hatályon kívül helyezte a bíróság a BRFK döntését, amelyben megtiltotta a Nemzeti Forradalmi Párt március hatodikára tervezett fõvárosi demonstrációját. A párt szimpatizánsai legutóbb február 13-án, a budai Várban tartottak rendezvényt, amelyen a “Becsület Napjára” is megemlékeztek.

A Nemzeti Forradalmi Párt (NFP) február 5-én egyeztetett a rendõrség illetékeseivel, a Hõsök terére március 6-ára bejelentett rendezvényük részleteirõl. A BRFK a tiltó határozatot “a közlekedés más útvonalon nem biztosítható” okra hivatkozva hozta meg, ám a párt a bírósághoz fordult. Úgy tudni, a rendõrség döntésekor az NFP még nem szerepelt az Országos Választási Bizottság listáján, ám a bíróság döntése elõtt, február 10-én regisztrálták a listára. Mivel a párt az OVB listáján szerepel és választási nagygyûlésre készül, a törvény értelmében ezután bejelenteni sem kell kampányrendezvényeit.

A “Becsület Napja” megemlékezést egy évvel ezelõtt a fõvárosi Kós Károly sétányon tartották. A rendezvényen a szovjet gyûrûbõl 1945. február 11-én kitörni próbáló német és magyar csapatokra emlékeztek. A megemlékezést évek óta megtartják Budapesten, korábban az azóta már feloszlatott Vér és Becsület Egyesület szervezte.

A rendezõk idén nem vonultak fel sem a Kós Károly sétányon, sem a Hõsök terén. Szombaton a megemlékezést Budapest határában, magánterületen tartották, illetve a Budai hegyekben egy emléktúrát szerveztek. A kirándulás végén a budai Várba mentek, ahol a Nemzeti Forradalmi Párt megtartotta elsõ kampánygyûlését. “A közelmúlt viharaiban megedzõdött magyarok emlékeztek a bolsevizmus ellen küzdõ és végsõkig kitartó hõsökre. A rendezvényen elhangzott, hogy az NFP embereszményének jelszavai a hûség és becsület, történelmi megtestesítõje pedig az 1945 februárjában kitörõ várvédõ” – áll honlapjukon.

Mint ismert, tavaly és tavalyelõtt is 1500-nál több, fõként fekete ruhába öltözött fiatal vett részt a fõvárosban tartott megemlékezésen. A rendezvényt a rendõrség akkor is megtiltotta arra hivatkozva, hogy “a közlekedés más útvonalon nem biztosítható”. A bejelentõ felülvizsgálati indítványa után végül a bíróság akkor is hatályon kívül helyezte a rendõrség döntését.