Hova tűnt a kulturális osztály a miskolci városházáról?

A miskolci városháza
A miskolci városháza - © Fotó: Bujdos Tibor
Miskolc – Május elsejétől új szabályzata van a miskolci hivatalnak.

A miskolci testület úgy döntött, újra megváltoztatja a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az új rendelkezés május elsején lépett életbe, és néhány kérdésünk felmerült a módosítás kapcsán, például az, hogy miért volt szükség a változtatásra, mi lett a megszűnt osztályok vezetőivel. De arra is kíváncsiak voltunk, mivel indokolják a szabályzat sokadik módosítását. Kérdéseinkre dr. Alakszai Zoltán jegyző válaszolt, mivel közérdekű adatkérésnek minősítették érdeklődésünket.

Optimális struktúrát

A miskolci önkormányzat célként határozta meg, hogy közgazdasági és irányítási értelemben is optimális struktúrát alakítson ki, amely illeszkedik a megváltozott közigazgatási, városirányítási és gazdasági környezethez is – áll a jegyző válaszában. Hangsúlyozva, hogy e cél végrehajtása érdekében került sor tavaly az önkormányzati gazdasági társaságok szerkezetének átalakítására is.

Fotó: Bujdos Tibor Fotó: Bujdos Tibor ©

„Az újonnan létrejött városi vezetési struktúra figyelembe­vételével a feladatok hatékonyabb, összehangoltabb elvégzése érdekében szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának újragondolása is… új főosztályok, osztályok igazodnak az említett városvezetési struktúrához, a lakosság és az önkormányzati feladatok ellátásának igényeihez egyaránt” – fogalmazott dr. Alakszai Zoltán.

Mi lett azokkal az osztályokkal, amelyek korábban önálló egységként működtek, például a kulturális osztály? – érdeklődtünk. Megtudtuk: minden feladat, ami korábban volt, az új rendszerben is megtalálható. Például a Kulturális és Városmarketing Osztály május elejétől a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó Humánszolgáltatási Osztály szervezeti egységébe tartozik.

„A korábbi vezetők végzettségüknek és szakmai tapasztalataiknak megfelelően más beosztásban folytatják munkájukat” – tájékoztatta lapunkat a jegyző.

Fotó: Bujdos Tibor Fotó: Bujdos Tibor ©

Az új szabályzatban az alpolgármesterek csak úgy a „levegőben lógnak”, azaz a hivatali ábrából nem derül ki, hogy milyen feladatkörök tartoznak hozzájuk. Mi ennek az oka? – kérdeztük. A válasz rámutat, hogy a testület által választott alpolgármesterek a városvezető egyes feladatainak segítői. Ezért – indokolta a jegyző – az alpolgármesterek feladatainak szerepeltetése a szabályzatban nem bír jelentőséggel. Azt is megtudtuk, a hivatal szervezeti egységei a jegyző vezetése alatt állnak, az alpolgármesterek viszont nem látnak el vezetői feladatokat, csak irányítási jogkörük van, de semmilyen szervezeti egység nem tartozik közvetlen vezetésük alá.
Az új szabályzatból kitűnik az is, kilenc polgármesteri biztos dolgozik a hivatalnál: ők látják el az egyes szakterületek koordinációs, stratégiaalkotási, vezetői döntés-előkészítő tevékenységet.

Végül megkérdeztük, a változtatás jelentett-e létszámváltozást a hivatalban. A jegyző szerint nem.

N. Szántó Rita


Polgármesteri biztosok

Dr. Papp Csaba: egészségügyi és szociális ügyek.
Vécsi György: energetika és közműszolgáltatás.
Szélyes Domokos: gazdaságfejlesztés és ingatlangazdálkodás.
Kmetti Attila: gazdálkodási stratégia.
Dr. Vassné Papp Nóra: közrend és közbiztonság.
Rakaczki Zoltán: sport.
Pálffy Kinga: szervezeti szolgáltatások.
Székely Róbert: turisztika és városmarketing.
Dr. Schweickhardt Gyula: városüzemeltetés és közlekedés