Hogy dönt a miskolci testület?

Négy, pontosabban öt napirendi pontról kérdeztük a miskolci közgyűlés frakcióinak porominenseit. Csütörtökön közgyűlési ülést tartanak az önkormányzati képviselők.

A miskolci képviselők egyebek között a közoktatási hálózat átszervezéséről, a testnevelési és sportfeladatokról, a közterületek rendjéről, a Településszerkezeti Terv módosításáról, a mezőőri szolgálat létrehozásáról vitáznak és döntenek.

Négyes interjú: a miskolci közgyűlés pártjai négy témáról

Dr. Simon Gábor (MSZP)

Zárszámadás

Az előterjesztésből egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat tavaly törvényesen működött, és biztosította az önkormányzat, valamint az önkormányzati intézmények megfelelő szintű működését, működtetését. Rekord tömegű beruházás történt tavaly: 11 milliárd forintnyi készen is van, egy része pedig – műszaki sajátossságok miatt – áthúzódik erre az évre. (A tavalyi döntés összesen 16,3 milliárdról szól.) Nem szabad elfelejteni, hogy mindezt ugyanazzal az infrastruktúrával, személyi állománnyal végezte az önkormányzat. És azt a tényt se, hogy tavaly bő 16 milliárddal nőt az önkormányzat vagyona.

Nemzeti Fejlesztési Terv

Örülök neki, hogy a Fidesz a városfejlesztés kérdései iránt érdeklődik. Az lenne jó, ha az előterjesztésük javaslatokat is tartalmazna a kifogásaik, kérdéseik mellett. Ezzel együtt megszavazzuk a javaslatukat, azt, hogy a polgármester kérjen, majd a közgyűlésnek adjon tájékoztatást az eddig elvégzett munkáról: az előkészítésről, tervezésről, pályázásról.

Oktatási intézmények átszervezése

Az önkormányzat stratégiája az oktatási intézmények átszervezésénél, hogy az intézményeket az igényekhez igazítsa a város, hogy megtartsuk az országosan is magas színvonalukat, és, hogy a lehető leggazdaságosabban működtesse őket. Áttekintjük a 2004-es integráci óta eletelt időszak történéseit. Az óvodáknál szeretnénk elérni az átlag 70 százalékos kihasználtságot, az iskoláknál pedig biztosítani legalább a minimális csoportlétszámokat.

Szociális rendelet, lakásrendelet

Országosan is példaértékű szociális ellátórendszer-t működtet a miskolci önkormányzat. A támogatás részben önkormányzati forrásból, részben állami normatívából történik, harmadik összetevő pedig az igénybevevő befizetése. A rendszer megváltozásának lényege, hogy az eddiginél jobban figyelembe veszi a jövedelmi viszonyokat. Ami a lakbérrendeletet illeti, ott a módosulás elsősorban technikai jellegű.

Juga György (Fidesz)

Zárszámadás

Rekordösszegű, közel 11 milliárd forintos a 2006. év végi hitelállománya Miskolcnak, amely a 2007. évre tervezett 3,8 milliárd forint újabb hitellel és az áthúzódó tételekkel az év végére meghaladja a 15 milliárdot. Ennek az óriási összegnek egy része működési kiadásokat fedezett, míg a megvalósított beruházások között elenyésző a helyi gazdaságot élénkítők száma. Mindezeken túl nagymértékben nőtt (közel 5 milliárd forint) az önkormányzatnak és intézményeinek az éven belüli tartozás állománya.

Nemzeti Fejlesztési Terv

A következő 7 évben több tízmilliárd forint európai uniós támogatás elnyerésére van esélye Miskolcnak. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha a más városokkal való versenyben jól előkészített, magas szakmai színvonalon kidolgozott programokkal indulunk. Előterjesztésünk célja, hogy a közgyűlés – és ezen keresztül a széles nyilvánosság – kapjon tájékoztatást az eddig elvégzett munkáról, és határozza meg a további feladatokat a városi pályázatok előkészítése területén.

Oktatási intézmények átszervezése

Az átszervezés és a pedagógusok óraszámának növelése miatt csökkenni fog az oktatás színvonala, és több mint 150 dolgozót elbocsátanak a közoktatásból. Elfogadhatatlan számunkra, hogy Hejőcsaba alapfokú oktatási intézmény nélkül maradjon, ezért az ott élőkkel egyeztetve két megoldási javaslatot is kidolgoztunk az intézmény megmentése érdekében. Véleményünk szerint az autisták új elhelyezését nem lehet megtenni a szülők egyetértése nélkül.

Szociális rendelet, lakásrendelet

Mindkét rendelet esetében támogatjuk a rendelkezések aktualizálását. A szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló rendeletünk átfogó felülvizsgálatát is időszerűnek tartanánk.

T. Asztalos Ildikó (SZDSZ)

Zárszámadás

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előző éves pénzügyi elemzéséből kitűnik, hogy a 2006-os év gazdálkodására a sok-sok feszültség jellemző, egyrészt a pénzhiány, másrészt az intézményi gazdálkodás jellegéből adódó körülmények miatt. Ráadásul több esetben nem látszik az a nagyon kemény munka, amelyet néhány vezető és csapata végez egy-egy területen. Sajnos az intézményi formában való gazdálkodás még sok helyen jelen van, ahol ezt csak a megszokás indokolja.

Nemzeti Fejlesztési Terv

Fontos kérdés, egyetértünk a napirendre tűzéssel.

Oktatási intézmények átszervezése

A gyermeklétszám csökkenése az önkormányzati iskolák számára is finanszírozási kérdéseket vet föl évről évre. A hatékony oktatáshoz mindenki által elismerten képzett pedagógusokra és jól felszerelt iskolákra van szükség. Az elmúlt évtizedben a pedagógusok csak nagy erőfeszítések árán tudták az elvárt színvonalat garantálni, az önkormányzat a dologi kiadásokra csak nagyon szűkösen tudott pénzt biztosítani. Ráadásul több esetben az épületek is felújításra szorulnak. Fontosnak tartjuk, hogy az átszervezéssel járó megtakarítás a megmaradó intézményhálózat korszerűsítéséhez járuljon hozzá. A továbbiakban el kell érni, hogy a gyermekek szervezett utaztatására is lehetőség legyen.

Szociális rendelet, lakásrendelet

A támasz nélkül maradó, egyre idősebb kort elérő városlakók érdekében született az egyik előterjesztés. Mindenki számára megismerhető az a feltételrendszer, amely mellett a város igyekszik szolgálatot nyújtani, egyre jobb minőségben, az idős embereknek, akik erre igényt tartanak. A lakásbérletre vonatkozó előterjesztés is szükségszerű, hisz a város több bérlakás építését is támogatta, így a pályázaton való értékesítés és a piaci alapú lakbér megállapításának szabályozása fontos kérdés.

Molnár Péter (KDNP)

Zárszámadás

A város költségvetési hiánya elég magas, emellett egyre nagyobb az adósságállomány. A KDNP-frakció már többször jelezte, hogy Miskolc adósságállománya már-már kezelhetetlen. Félő, hogy hosszú távon városunk adósságcsapdába kerülhet. Már nettó értéken is 11 milliárd forint az adósságunk. Nem is beszélve a kamatterhekről, amelyek szintén adósságnövelők. Kétségbeejtő, hogy már az intézményhálózatunk működtetésére is hitel felvétele szükséges. Különösen aggasztó, hogy több városi intézménynek is áthúzódó kifizetésekkel kell szembenéznie, ami növeli a terheket és a problémát tovább fokozza. Miskolc gazdasági helyzete 2002 óta egyre romlik. Sajnos az országos negatív tendenciák itt is éreztetik hatásukat.

Nemzeti Fejlesztési Terv

Fideszes képviselőtársaim határozati javaslatát támogatjuk, a benne foglaltakkal egyetértünk. Valóban nagyon fontos, hogy az EU-s forrásokat, amelyek elvileg rendelkezésünkre állnak, minél hatékonyabban és sikeresebben tudja a város és tudják az itteni vállalkozók felhasználni. Miskolc sajnos elmaradott régiónak számít, így az unió elvének megfelelően több támogatást kellene lehívnunk. A miskolciak sajnos sok dologgal, készülő, vagy előkészítés alatt álló projektekkel nincsenek tisztában. Ezen változtatni kell, minden tervet korrekten a nyilvánosság elé kell tárni.

Oktatási intézmények átszervezése

Örömmel nyugtázzuk, hogy – a közvélemény, a szakma és az ellenzék nyomására is – az eredetileg bezárásra ítélt intézmények közül több is kikerült a beterjesztett javaslatból. Sajnos így is vannak az anyagban nem kellően előkészített és szakmailag nem helyénvaló pontok. Például azzal, hogy kötelező óraszám emelése miatt 69 pedagógus álláshely szűnjön meg a miskolci alapfokú oktatási-nevelési intézményekben, abszolút nem értünk egyet, és nem is támogatjuk a javaslatot. Véleményünk szerint fontos, hogy Hejőcsabán megmaradjon az általános iskola. Támogatjuk a helyi református egyházközség azon elképzelését, hogy átvennék és tovább működtetnék az iskolát. A zeneiskolai integráció tervezett formája sem kellően előkészített, a kapkodás jeleit látjuk.

Szociális rendelet, lakásrendelet

A Kereszténydemokrata Néppárt mindig is hangoztatta és hangoztatja a szociális igazságosság, a szociális érzékenység fontosságát. Azt, hogy az államnak és az önkormányzatoknak is a lehetőségekhez mérten minél hathatósabban támogatnia kell a rászorult családokat és embereket. Szomorú tény, hogy Miskolcon egyre több a rászorult ember, akik nagy része önhibáján kívül került nagyon nehéz helyzetbe. Ezekre az embertársainkra fokozottan oda kell figyelni, nekik még további kedvezményeket is adnunk kellene. A nyugdíjasokra, a nagycsaládokra, a rossz körülmények között élőket támogatnia kell a városnak. Minden ilyen kezdeményezést támogatunk.