Hivatalosan is Kercaszomor a legbátrabb falu

Hétfőn 355 igen szavazattal, egy nem és nulla tartózkodás mellett megszavazta az Országgyűlés azt törvényjvaslatot, amely szerint a “Legbátrabb falu” (“Communitas Fortissima”) címet adományozzák a Vas megyei Kercaszomor községnek. Az Országgyűlés ezzel ismeri el Kercaszomor lakóit, a falujuk Magyarországhoz tartozása érdekében indított, 1920-as fegyveres felkelésben tanúsított bátor magatartásért. A javaslat értelmében a település címere is kiegészül a “Communitas Fortissima” felirattal.

A törvényjavaslat indoklása szerint Szomoróc községet, a mai Kercaszomor részét, 1919 augusztusában – annak ellenére, hogy a békeszerződés szerint Magyarországnak ítélték – a jugoszláv állam fennhatósága alá vették. A szomoróciak hiába tiltakoztak, végül saját kezükbe vették sorsukat. 1920. augusztus 1-én éjszaka Ránkai hadnagy 17 határőrrel, és a hozzájuk csatlakozó kercai férfiakkal, megrohamozta a Szomorócot megszálló katonaságot. A meglepett jugoszlávok fegyvereiket eldobálva, menekülésbe fogtak. A szomoróci férfiak a fegyvereket magukhoz vették.

A hadnagyot az önkényes akció miatt leváltották, a szomoróci lakosságra – a bátor kiállás miatt – megtorlás várt. A fegyveres csoport több tagját letartóztatták.

Mégis helytállásuk nem volt hiábavaló, hiszen másfél év múlva a határmegállapító bizottság, e bátor tett által is befolyásolva, több községgel együtt, Szomorócot ismét Magyarországnak ítélte. 1922. február 9-ét, a második világháború végéig, a község minden évben megünnepelte. Ennek emlékét őrzi a harangláb újraöntetett harangjának felirata is.

Kercaszomor Vas megyében, az Őrségben található a szlovén határtól néhány kilométerre.