Hidat építeni a segítőktől a segítségre szorulókhoz

Akt.:
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport
Mezőcsát – Mintegy másfél éve annak, hogy felvetődött a helyi szakemberekben és a római katolikus plébánia vezetésében, hogy a Humánszolgáltató Központ tevékenysége mellett további segítséget nyújthatna a városban élő nehéz helyzetben lévő családok számára egy egyházi vezetéssel működő karitatív szervezet.

A segítő szándék és cselekvés soha nem lehet elég, az elmúlt évben, amikor karácsony előtt Siposné Horváth Anita polgármester vezetésével ünnepi ajándékcsomagokat gyűjtöttek és osztottak a városban, ez egyértelműen bebizonyosodott.

Révbe jutott

Az előkészítő munkák és a közös gondolkodás lassan révbe juttatta az elhatározást. Idén ősszel a város vendége volt Árvai Ferenc érseki tanácsos, plébános atya, aki 2008-tól az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója, és előadást tartott a szervezet tevékenységéről a helyi híveknek és szakembereknek.

Árvai Ferenc elsőként leszögezte: a Karitász fő célja akkor és ott segíteni, amikor valakinek egzisztenciális okokból elakad az élete, és a továbblépésre önállóan nincsen már elegendő ereje.

A segítőkész emberek két csoportba sorolhatóak: vannak, akik közvetlenül nem tudnak segíteni, és vannak, akik közvetlenül találkoznak a rászorulókkal.

Segíteni akarók

A Karitász szervezetekben és persze számos más intézményben, mint például a Humánszolgáltató Központban is, ez utóbbiak dolgoznak, napi munkájuk mellett hidat építve a segíteni akarók és a segítségre szorulók között.

Az Egri Főegyházmegyei Karitász alapvető normája, hogy munkájukat az egyház nevében és az evangélium szellemében kell végezniük.

A szervezetek felépítése: az országos központot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felügyeli, a helyi vezető pedig mindig a plébános.

Munkájuk súlyponti területei: az idősek és betegek; a családok, hajléktalanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, testi és szellemi fogyatékosok, nemzetiségi kisebbségek; menekültek, bevándorlók.

Számos egyéb programot is hirdetnek és bonyolítanak le, közöttük például a krízissegélyt vagy az öngondoskodó háztartások kialakítása fölötti bábáskodást.

– ÉM –


Nyitott fülekre talált

Árvai Ferenc atya előadása nyitott fülekre és szívekre talált.Október 21-én újabb összejövetelre került sor, ahol a megjelentek 19 fővel megalapították a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoportot.A segítő szervezet vezetője Veres József plébános, a csoport vezetője Kallóné Szilvási Zita.

Következő találkozójuk alkalmával legfőbb feladatuk a munkatervük elkészítése, az erőforrásaik feltérképezése és a gyakorlati munka elindítása lesz.

hirdetés


hirdet�s