Helyi védettséggel válaszoltak a lignitbányanyitási tervekre

A helyi természeti értékeket és a vízbázist is veszélyeztetné a bánya – vélik az aktivisták
A helyi természeti értékeket és a vízbázist is veszélyeztetné a bánya – vélik az aktivisták
Szőlősardó, Teresztenye – Májustól helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül a tervezett külszíni fejtés területe.

Az egyetlen hazai természeti világörökségi helyszínünk, az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjainak hazánkra eső része tavaly került veszélybe, amikor közvetlen közelében, azaz a védterületén jelentették be egy lignitbánya nyitásának tervét. A Teresztenye és Szőlősardó települések közé tervezett külszíni fejtés ellen fogott össze a helyi közösség több tagja, helyi civil szervezetek és a WWF Magyarország. Az aggódók szerint a bánya közvetlenül veszélyeztetné azt a sérülékeny karsztvízrendszert is, amely a helyi ivóvízellátásnak is egyik fontos forrása.

A lignitbányászat szemben áll mindennel. Vaszkó Csaba

„Galyasági rétek”

Az aktivisták szerint mérföldkövet jelent hazánkban az, hogy májustól hivatalosan a „Galyasági rétek” helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül. Teresztenye és Szőlősardó községek önkormányzati képviselő-testületeinek rendelete értelmében az összességében 108,23 hektár kiterjedésű terület mostantól hivatalosan is azt a célt szolgálja, hogy „hosszú távon, nemzedékeken átívelően biztosítsa a természeti értékek, valamint az ökológiai adottságokra épülő hagyományos és modern fenntartható ökológiai tájgazdálkodás fennmaradását”.

A döntések értelmében újabb bánya biztosan nem létesíthető ezen a területen. A világörökségi helyszín hazánk területére eső védőterülete azonban jóval nagyobb kiterjedésű ennél, így Teresztenye és Szőlősardó sikere önmagában nem szavatolja a teljes világörökségi helyszín hosszú távú védelmét.

A lignit veszélyei

„A lignit az egyik leggyengébb fosszilis energiaforrás, amelynek bányászata és tüzelése súlyosan környezetkárosító, és komoly egészségügyi kockázatai vannak. Emellett a károsanyag-kibocsátás révén a lignitbányászat folytatása szemben áll minden globális, nemzeti vagy helyi kezdeményezéssel. Ezek a kistelepülések gazdasági, szociális és természetvédelmi szempontból is megalapozott megoldásokkal új lehetőségekhez juthatnának, miközben ellenállóbb társadalmi-gazdasági közösséggé fejlődhetnének, amit már évtizedek óta megérdemelnek – vélekedik Vaszkó Csaba, a WWF Magyarország programvezetője.

Nem garantál semmit

A bányanyitás meghiúsult, ugyanakkor maga a szándék jelzésértékű, hiszen azt mutatja, hogy az UNESCO világörökségi minősítése mint védettségi kategória sem garantálja egyetlen természeti világörökségi helyszínünk tényleges védelmét. Bár a bányanyitás közvetlen veszélye átmenetileg elhárult, továbbra sincs biztosíték arra, hogy a régióban nem merülnek fel hasonló tervek a közeljövőben.

– Szaniszló Bálint –


Fogalomtár

Világörökségi helyszín

Az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület.

Világörökségi helyszín védőövezete

A világörökségi helyszín környezete, amely az UNESCO Világörökség Bizottságának határozata alapján a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja, és amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté vagy jelölték ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, védett természeti terület, illetve a védett természeti terület védőövezete.