Helyben, egymásért! – Bűnmegelőzési kiadvány az idősekért

Akt.:
Helyben, egymásért! – Bűnmegelőzési kiadvány az idősekért
Mezőcsát, Tiszaújváros – Megkezdődött a Mezőcsáti kistérségben annak a több mint háromezer példányban elkészült bűnmegelőzési tájékoztató anyagnak a terjesztése, amit a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse állított össze.

Rendhagyó módon kezdődött el a mezőcsáti nyugdíjas klub június havi rendezvénye, melyet Dr. Domján László Mezőcsát város polgármestere nyitott meg, és amely eseményre az érintett szépkorú korosztályon kívül, meghívást kapott Bartók József ny. r. alezredes Mezőcsát Város közrend bizottságának külső tagja, Dr. Kalapos István a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Sipos József r. százados a Mezőcsáti Rendőrőrs parancsnoka.

 A jeles esemény Mezőcsáton az ÁMK Kiss József Közösségi Házban került lebonyolításra, melynek keretében kb. 200 db. bűnmegelőzési kiadvány átadására került sor a megjelentek körében.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság az elmúlt évek során kiemelt feladatként határozta meg az illetékességi területén élő idős korú személyek védelmét, ezért széleskörű bűnmegelőzési tevékenységet hajtott végre a leginkább veszélyeztetett korosztály sérelmére elkövetett un. „trükkös” lopás bűncselekmények elkövetésének a visszaszorítása érdekében.

A feladat eredményes és hatékony végrehajtása érdekében, a rendőrkapitányság vezetője valamint a rendőrőrs parancsnoka az elmúlt esztendőkben több településen tartott felvilágosító jellegű előadásokat, melyek alkalmával az érdeklődők megismerkedhettek a bűncselekmények bekövetkezését elősegítő és kiváltó okokkal, valamint az áldozattá válás elkerülését szolgáló intézkedésekkel is.

Bartók József  ny. r. alezredes külső bizottsági tag aktív közreműködésével került 2011. évben kidolgozásra az átadás tárgyát képező két oldalas bűnmegelőzési kiadvány, mely részletesen tartalmazza azokat az információkat, melyek ismeretében az időskorú személyek precíz és átfogó „útmutatást” kapnak az áldozattá válás elkerüléséhez.

A Mezőcsáti Kistérségi Tanácsban helyet foglaló polgármesterek döntésének köszönhetően a közelmúltban a kiadvány sokszorosítása is megvalósult, ennek megfelelően a rendőrség célkitűzése között szerepel az is, hogy az elkészült 3200 db kiadványnak a célszemélyek részére történő eljuttatásába bevonásra kerüljenek az egészségügyi intézmények dolgozói, a szociális munkások, a polgárőrök,valamint a különböző kereskedelmi egységek üzemeltetői.

A rendőrség részéről a kiadványhoz fűzött remények vonatkozásában Dr. Kalapos István r. alezredes kapitányságvezető bevezető beszédében úgy fogalmazott „Ha a kiadványban foglalt intelmeket csak egy nyugdíjas tartja be, és ezáltal elkerüli az áldozattá válást, akkor már elértük célunkat, és sikerként értékelhetjük törekvéseinket.”

 

– A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda –