Ülésezett a miskolci közgyűlés – 2018. szeptember

Akt.:
Ülésezett a miskolci közgyűlés – 2018. szeptember
Miskolc – Csütörtökön reggel 7 órakor tartották Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatra Közgyűlésének szeptemberi rendes ülését, amelyen tizenegy rendes és három sürgősségi napirendi pont tárgyalását tűzték napirendre, többek között tárgyalták az idei költségvetés korrekcióját, új közterületeket is elneveztek, valamint vis major támogatásokról is döntöttek a júniusi, ómassai felhőszakadás okozta károk kapcsán. A Borsod Online olvasóit élőben tudósítottuk a szeptemberi testületi ülésről!9:36: Közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal ért véget a közgyűlés:

Pakusza Zoltán:
A perecesi csapadékvízelveztést is meg kellene oldani, mert minden esőzés idején megkeseríti az ott élők életét. A zárt buszmegállókat hiányolja a perecesi autóbuszvonalról.

Dr. Kriza Ákos polgármester:
Történelmi okokból a városban a csapadékvíz elvezetés katasztrofális állapotban van. Súlyos milliárdok kellenek hozzá. Egy stratégiát dolgozunk ki rá és ütemezzük a fejlesztést, hogy mihamarabb a város minden részében megszűnjön ez a probléma.

Fodor Zoltán:
A Pattantyús utcai műfüves pályát őrizni kellene, mert a rongálások miatt egyre rosszabb az állapota. Újra rendbe hozzuk, de ha nem őrzik, akkor újra ugyanolyan állapotban lehet hamarosan.

Dr. Kriza Ákos:
Nem állíthatunk mindenki mellé rendőrt, de a a kamerás őrzés megoldás lehet.

Szilágyi Szabolcs (Jobbik):
A Sályi utcán egy csőtörés miatt hónapokon át folyt el az ivóvíz. Miért nem lehetett megjavítani? Ez komoly veszteség, amit az adófizetők pénzéből fizetnek ki.

Bartha György (MSZP):
A Mária utcán a csapadékvíz elvezetése megoldatlan. Pályázati pénzből ígérték megoldani. Hogy áll ez? Az eső miatt felhalmozódott a hordalék. Ennek elszállítását kéri.
A Szikla utcán nagyon sok a kátyú, de kimaradt a kátyúzásból. Ennek pótlását kéri.
Milyen összegekkel támogatja a Miskolci Holding a DVTK-t?

Dr. Kriza Ákos polgármester:
Másfél évre előre kifizette a város minden kötelezettségét a DVTK-val szemben

Dr. Kovács László (Fidesz-KDNP):
A Fidesz-KDNP képviselői csatlakoznak a város polgármesteréhez és visszautasítják a Sargentini jelentés Miskolcra vonatkozó megállapításait és arra kérik a polgármestert, hogy folytassa a munkát a város nyomornegyedeinek felszámolása érdekében.


9:21

Molnár Péter (Fidesz-KDNP):
Nagyon fontos, hogy az állami és uniós forrásokból a város fontos intézményei újulnak meg, erre büszkék lehetünk.
A költségvetésben azért szükséges némi évközi korrekciót végrehajtani, mert például az elhúzódó tél miatt a Miskolci Városgazda Kft. kiadásai a tervezettnél nagyobbak lettek.

Glazt Katalin (Fidesz-KDNP):
Miskolc erősödő, fejlődő város, amely képes finanszírozni az intézményhálózatában felmerülő plusz költségigényeket. Ez nagyon fontos például az óvodák és iskolák esetében, hogy ne a szülőknek kelljen kinyitniuk a pénztárcájukat.

Dr. Simon Gábor (MSZP):
A költségvetés számai nem az egyensúlyt mutatják. A költségvetés bevételeinél lényegesen magasabbak a kiadások, 21 milliárd forinttal. Ez nem az egyensúlyt mutatja. Ebből ráadásul 2,5 milliárdot tesz ki a város működési hiánya. A miniszterelnök által annak idején bejelentett miskolci fejlesztési programok egyre késnek érthetetlen módon. A modern városok programból az elmúlt négy évben semmi sem valósult meg.

Dr. Kriza Ákos polgármester:
A fejlesztések előkészület alatt állnak és mind sorra megvalósulnak.

Dr. Tompa Sándor (DK):
A fejlesztések egy szép új világot próbálnak bemutatni, de egy rakás hiányosságról nem beszélünk. Ez félrevezetés.

Dr. Kriza Ákos polgármester:
Valamennyi fejlesztés előkészülete folyamatban van és elindul. A fejlődést csak az nem látja, aki sötét szemüvegben megy ki az utcára, vagy ki sem megy.

Szécsényi Marianna (Fidesz-KDNP):
A miskolci közbiztonsági programok stabilak, a kamerarendszer kiépítése pedig új korszakot nyit ebben.

Dr. Kiss János alpolgármester:
Nincs semmiféle lyuk a város költségvetésében. Ez tévedés. A kiadások és a bevételek egyensúlyt alkotnak hiány nélkül. A költségvetés stabilitása nem kérdés, nem is lehet ilyet tervezni sem a magyar jogszabályok szerint.
A gazdaság fejlődése viszont tény és ezt bizonyítják az adóbevételek, amelyek folyamatosan fejlődnek. Az adósságállományt a fizetőképességhez kell mérni. 2010-ben 700 százalékos volt az eladósodottsága a városnak, ma pedig 45 százalékos.
A város eddig mindenben teljesítette eddig fejlesztési tervét. Minden vállalás, amit megfogalmazott a város, teljesült.
A fejlődés egyik példája, hogy 2010-ben nem volt egyetlen normális strandja sem Miskolcnak, ma pedig mind a selyemréti, mind a tapolcai a lakosság rendelkezésére áll.


9:05: A közgyűlés a költségvetéssel és a vagyongazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket is egy tömbben tárgyalja.

Soós Attila (Fidesz-KDNP):
A városi költségvetés félévi mérlegére tekintve látható, hogy érkeznek a fejlesztésre szánt pénzek. A fejlesztések eredményei így hamarosan a városban élők életének komfortját gyarapítják majd.
A modern városok program keretében megkezdődik a Tapolca fejlesztési program, folytatódik a Diósgyőri vár fejlesztése. A gazdaságfejlesztés érdekében fejlődik a város ipari park rendszere. A város 7 milliárd forintot költ az úthálózatra. Megkezdődik a főtér program, amellyel a történelmi Avast is bekapcsolják a belváros életébe.

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz-KDNP): n
A város költségvetésének stabilitását a folyamatosan emelkedő helyi adóbevételek alapozták meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy fejlődik a város gazdasága, idegenforgalma. Fontosak a város életében a turisztikai és ipari parki fejlesztések. Mindezek hosszú éekre meghatározzák a város fejlődését.

Dr. Kovács László (Fidesz-KDNP):
Az utóbbi esztendőkben a város helyzete stabilizálódott és megindult a gazdasági fejlődés, amely stabil ütemben folytatódik. Miskolc GDP-je 7 százalékkal gyarapodott, azaz nagyobb mértékben, mint az országos.

Badány Lajos (Jobbik):
Az idei beruházások nagyobb részét a tavalyról áthúzódó összegek adják. Az uniós és állami pénzek látványosan áramlanak a városba, de ezek végesek. Szükség volna a város saját bevételeinek gyarapítására. Az uniós támogatások elapadása ugyanis a fejlesztések drasztikus visszaesését eredményezheti.
A felzárkózás gátja az alacsony fizetés, a képzett munkaerő elvándorlása.


8:17

Molnár Péter (KDNP):
A sport az egészség megőrzése mellett nevelési szempontból is fontos, mert embert formáló tevékenység, mert kitartásra, küzdésre, egymás tiszteletére is nevelő dolog. Miskolc sportját minden szinten értve huszonegyedik századi intézményrendszer szolgálja. Hangsúlyozta, hogy ezeket az eredményeket abban az időszakban érte el, amikor már dr. Kriza Ákos állt és áll polgármesterként a város élén.

Hollósy András (Fidesz):
A városi sportfejlesztések nem állnak meg. Az Ifipályán például megújul a műfüves pálya és az öltöző, műfüves pálya lesz az MVSC pályán. Az atlétikai centrumban futófolyosó, a Selyemréti Fürdőben új 50 méteres medence épül. Miskolc egyre kiemelkedőbb szerepet tölt be az ország sportéletében és egy egészséges város alapjait tette le.

Dr. Nagy Ákos (Fidesz):
A lépcsőházi kamerarendszer kialakításáról beszélt. Ez fontos eleme annak a programnak, hogy Miskolc az ország legbiztonságosabb városa legyen. A kamerarendszer kialakításában úttörő szerepet tölt be Miskolc. Ezzel tovább növelhető a közbiztonság és a lakosság szubjektív biztonságérzete. Kormányhatározat segíti ebben Miskolcot, kialakítva ennek alapvetéseit és meghatározva maximális költségeit. A lépcsőházi kameraőr programban a rendszer két év után az adott társasház tulajdonába megy át.

Katona Ferenc (Fidesz-KDNP):
Jó döntés volt, hogy az MVSC sporttelepet is fejlesztette a város. A pála rendben van, de a rendelkezésre álló 900 millió forint a klubépület teljes felújítására nem volt elég, erre újabb forrásokra lesz szükség. A telep mind a versenysportolók, mind a környék lakosság rendelkezésére áll. Fontos állomásnak nevezte, hogy Miskolc városa tulajdonba veszi a sporttelepet.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz-KDNP):
Szükséges döntés volt, hogy a sportmenedzsment terén is előrelépjünk, hogy például az atlétika, az úszás és a tornasport résztvevői is magas színvonalú menedzselésben részesüljenek és a városban maradjanak. Az új sport gazdasági társaság arra is alkalmas lesz, hogy ezeknek a sportágaknak az eszközállománya is fejlődjön.

Badány Lajos (Jobbik):
A Miskolc Sport Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan a gazdasági oldalról beszélt arra utalva, hogy a társaság bevétele elegendő lesz-e a kiadásokra.
A lépcsőházi kamerarendszerrel kapcsolatban azt mondta, hogy ez felveti azt is, hogy olyan dolgokat is megfigyelhetnek majd vele, amely a magánügy kategóriába tartozik.

Dr. Kovács László (Fidesz-KDNP):
Nem volt a város életében korábban olyan korszak, amikor ekkora fejlődésen ment volna keresztül a sport. Azt a kérdést tette fel, hogy a tömegsport művelő milyen módon tudják igénybe venni a város sportlétesítményeit.

Rakaczki Zoltán polgármesteri megbízott:
Számos olyan lehetőség volt az elmúlt időszakban, hogy a fiatalok és idősek is bekapcsolódhassanak a sportéletbe. Vannak olyan intézmények, amelyek elsősorban a versenyportot szolgálják, de egyre több a nyitott kapuval álló létesítmény.
A sport társaságról elmondta, hogy nagyon sok olyan állami forrás nyílik meg, amelynek segítségével gond nélkül lehet majd a a működését biztosítani. Az MVSC pálya további fejlődése miskolci tulajdonban sokkal nagyobb hatásfokkal biztosítható a társaság révén, amely könnyebben jut hozzá forrásokhoz.


8:00: A közgyűlés egy tömbben tárgyalja a város fejlesztésével és működésével kapcsolatos előterjesztéséket. Ennek keretében a testület megalakította a Miskolc Sport Nonprofit Kft.-t. Rakaczki Zoltán polgármesteri megbízott az előterjesztés kiegészítésként elmondta, hogy a város lakossága felismerte a sport, a mozgás fontosságát és igényli, hogy legyenek a városban ehhez szükséges események, intézmények.

Beszélt többek között az Egyetemvárosba tervezett tornacsarnok építéséről, amely az egyre fejlődő tornasportot szolgálja majd várhatóan 2019. végétől.

Multifunkciós sportcsarnokká akarják alakítani a PPP-konstrukció bedőlése miatt félbemaradt egészségügyi szakközépiskola mellé félig megépített csarnokot, mely a környék oktatási intézményei és a lakosság mozgási igényeit fogja kiszolgálni egyfajta második miskolci sportcsarnokként.

Megtudhattuk, hogy a Miskolc Sport Nonprofit Kft. partnersége kiterjed a Miskolci Egyetemre, a Miskolci VSC-re, a Miskolc Városi Sportiskolára, a Miskolci Sportcentrum Kft.-re, illetve a Miskolci EAFC-ra. A gazdasági társaságot 3 millió forintos törzstőkével alapítják, Miskolc önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. 26,67, míg a Miskolci Egyetem, illetve az MVSC 23,33 részaránnyal szerepel benne.

A társaság célja annak biztosítása, hogy az utánpótlás-neveléstől a professzionális versenysportig megfelelő sportolási lehetőség álljon a miskolciak rendelkezésére, és az érdekükben cselekvő szervezetek közötti partneri együttműködés kezdeményezése, szolgálata. A társaság további célja, hogy felvevő klubként a Miskolci Sportiskolából és az egyetemi csapatokból „kiöregedő” sportolókat fogadni tudja. A társaság a következő szakosztályokat kívánja létrehozni, illetve működtetni: amerikai futball, asztalitenisz, atlétika, birkózás, jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, ökölvívás, öttusa, tájékozódási futás, tenisz, torna, úszás, vívás, vízilabda. A társaság ügyvezetője Rakaczki Zoltán lett, akinek a mai nappal kezdődik a megbízatása, határozatlan ideig. Munkáját díjazás nélkül végzi.


7:26: Dr. Kriza Ákos polgármester bejelentette, hogy a közgyűlés Jobbik frakcióját szeptember 1-jétől Badány Lajos vezeti.

A polgármester napirend előtti felszólalásában a bevándorlás kapcsán Magyarországot ért támadásáról beszélt. Mint mondta, a Sargentini jelentés 51. pontja ráadásul érinti Miskolcot a fészekrakó-ügy és a nyomortelep felszámolási ügy kapcsán. Hangsúlyozta, a fészekrakók eltávolítása az Avasról egyértelműen meghozta az eredményét, mert a városrész élhetőbb, biztonságosabb lett. Jelezte, hogy Miskolc mindenképpen folytatja a nyomortelepek felszámolását, mert a miskolciak érdeke ezt kívánja. Mint mondta, nem akarja minősíteni azokat a képviselőket, akik ezt a jelentést megszavazták, megteszi azt a történelem. Fontosnak tartotta, hogy Magyarország megvédi Európát a migráns áradattól.


Két területén is tervezi a testület a város településszerkezeti tervének, valamint építési szabályzatának módosítását. Egyrészt Lyukóban, ahol egy Szociális Ellátó Központ építéséhez, másrészt pedig a város dél-keleti részén kialakítandó gazdasági iparterület kapcsán, (az újabb, ezerhektáros leendő ipari parkhoz) kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósításához van erre szükség.

Tizenegy rendes és három sürgősségi napirendi pont tárgyalását tűzte napirendjére a közgyűlés. Az előbb említett előterjesztésen kívül többek között tárgyalják az idei költségvetés korrekcióját, új közterületeket is elneveznek, valamint vis major támogatásokról is döntenek a júniusi, ómassai felhőszakadás okozta károk kapcsán.

– ÉM –


Rakaczki Zoltán
Miskolc - Húsz sportágat működtetne az újonnan létrehozott társaság. Miskolc MJV csütörtöki közgyűlésén a napirendi pontok között szerepel a Miskolc Sport Nonprofit Kft. megalapítása, ezzel együtt a társasági szerződés, valamint az ehhez szükséges pénzbeli hozzájárulás biztosítása. A beterjesztet...Hejőcsaba.
BOON.HU


hirdetés