Háziorvosi ösztöndíj rendszer

Háziorvosi ösztöndíj rendszer
Mezőkövesd – Az országosan elsőként létrejövő támogatási rendszer célja a település egészségügyi alapellátásnak hosszú távú biztosítása.

Országos problémát jelent napjainkban, hogy az alapellátását biztosító háziorvosok többsége elérte a nyugdíjkorhatárt, illetve nyugdíj mellett látja el praxisát.

Mezőkövesden az alapellátó orvosok átlag életkora jelenleg a 64 évhez közelít. Az utánpótlás megszervezésében fő gondot jelent, hogy a pályakezdő orvosok 70 százaléka a jobb elhelyezkedési esélyek miatt külföldön keres munkát, vállal praxist. Emellett az állam az egyetemet elvégzők számára nem finanszírozza a kötelező 1-2 éves szakmai, rezidensi gyakorlatot, így azt a kezdő orvosoknak kell finanszírozniuk. Ezt a két éves rezidens éveket is legtöbben külföldön végzik el. Jelenleg a Mezőkövesden tevékenykedő 7 felnőtteket ellátó háziorvos közül már négyen elérték a nyugdíjkorhatárt, emellett mindhárom gyermekorvos nyugdíj mellett látja el feladatát.

Támogatják a praxist

Mezőkövesd Város Önkormányzata szeretné a településre hozni a pályakezdő, fiatal orvosokat, hogy itt hozzanak létre saját praxist. E rendszer által biztosított kedvezmények értelmében Mezőkövesden lakó, szigorló évét töltő általános orvostanhallgatók vagy frissen végzett rezidens orvosok részére ösztöndíjat biztosítanak a licence vizsga és a szakvizsga megszerzése közötti szakmai gyakorlat időtartamára. ha az ösztöndíjban részesült vállalja, hogy a szakvizsga megszerzését követően Mezőkövesden vállal alapellátó orvosi munkát az ösztöndíj folyósításának időtartamának a kétszereséig. Másrészt az Önkormányzat a mezőkövesdi élő háziorvosi szakvizsgával rendelkező és ott praxist vásárló háziorvosnak a praxis vásárláshoz, annak árának maximum feléig kamatmentes kölcsönt nyújt, amelyet majd 10 év alatt kell visszafizetniük. A város a Mezőkövesden letelepedni szándékozó és az alapellátásban munkát vállaló háziorvosoknak pedig maximum 5 évre térítésmentes bérlakást biztosít, a lakást terhelő közüzemi díjak megfizetése mellett.