„Házhoz viszik” a Nemzeti Fejlesztési Tervet

Több mint egyharmadával – várhatóan 400 munkatárssal – bővülhet az év végére
az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználásában regionális szinten
közreműködő intézményrendszer létszáma.

Mintegy 2 milliárd forintos kormányzati program részeként összesen ennyi új
kollégának adhatnak munkát a hét régióban működő regionális fejlesztési ügynökségek.
A létszámfejlesztést elsősorban a 2007 és 2013 közötti időszak európai uniós
fejlesztési forrásainak fogadására és eredményes felhasználásra történő felkészülés
indokolja, de fontos cél a 2004-2006-os Nemzeti Fejlesztési Tervben érintett
pályázók, projektgazdák támogatása is.

INFO
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – www.eszakalfold.hu
PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht. – www.promei.hu

Az Európai Unió következő, 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakában várhatóan
évente használhat fel az ország annyi uniós fejlesztési forrást, mint 2004 és
2006 között az összesen. E források számottevő részéről ráadásul decentralizáltan,
a régiókban határoznak majd. Ez pedig komoly felkészülést igényel a pályázók
és a pályáztatók oldaláról egyaránt.

A most induló program eredményeként kiépülő, a regionális fejlesztési ügynökségek
keretében működő, kistérségi szintű tanácsadói hálózat elsődleges célja, hogy
e felkészülés jegyében „házhoz vigye” a Nemzeti Fejlesztési Tervet. Vagyis a
programban részt vevő tanácsadók – természetesen megfelelő képzést követően
– a kistérségekben, első kézből nyújtanak majd információt az aktuális és a
2007-től megnyíló európai uniós pályázati lehetőségekről az önkormányzatoknak,
a civil szférának és a vállalkozásoknak.

Feladatuk lesz, hogy segítsék és gördülékenyebbé tegyék a pályázók és az egyes
operatív programokat végrehajtó intézmények közötti kapcsolattartást, valamint
hogy gyakorlati válaszokkal, közvetlenül segítsék a nyertes projektek gazdáit
a fejlesztések megvalósítása során felmerülő problémák megoldásában.

A tanácsadók mindemellett aktívan részt vesznek majd abban a tervező és projekt-előkészítő
munkában, amellyel a kistérségek bekapcsolódhatnak az első Nemzeti Fejlesztési
Terv végrehajtásába, valamint a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló, II. Nemzeti
Fejlesztési Terv megalapozásába. A kiépülő hálózat szolgáltatásai ingyenesek
lesznek.

A program költségét 2006 végéig a központi költségvetés finanszírozza, azt
követően pedig – minthogy a hálózat a II. Nemzeti Fejlesztési Tervet megvalósító
intézményrendszer része lesz – a tanácsadók továbbfoglalkoztatására a regionális
fejlesztési ügynökségek a tervek szerint az Európai Unió támogatását is igénybe
veszik. A létrejövő regionális hálózatokat a régiós ügynökségek önállóan működtetik,
munkájuk során pedig rendszeresen egyeztetnek a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal
és az egyes operatív programok irányító hatóságaival.

A regionális fejlesztési ügynökségek országos, nyílt pályázaton választják
ki azokat a munkatársakat, akikből felépül ez a tanácsadói hálózat – vagyis
akik a pályázóknak „házhoz viszik” a Nemzeti Fejlesztési Tervet az ország minden
egyes kistérségében. A pályázati felhívások a regionális fejlesztési ügynökségek,
valamint a PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.
honlapján elérhetők.