„Hatalmi eszközökkel vették el szellemi tulajdonunkat”

Akt.:
Készül a kocsonya
Készül a kocsonya
Miskolc – Pénteken ismertettük a Miskolci Törvényszék május 17-i, nem jogerős ítéletét Rózsa Edit mint elsőrendű felperes a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint elsőrendű és a tulajdonában lévő rendezvényszervező társaság – mint másodrendű alperesek ellen tisztességtelen piaci magatartás miatt folyamatban lévő – Kocsonyafesztivál kontra Kocsonyafarsang perében.

Jogtalan előnyszerzés

A Kocsonyafesztivál alapítója, létrehozója, igazgatója és tulajdonosa Rózsa Edit, mint az elsőrendű felperes írásban juttatta el álláspontját az ítélettel kapcsolatban. „A Versenytörvény a tisztességes piaci magatartást védi. Szemben azzal a magatartással, amikor egy önkormányzat, a hatalmával visszaélve kisajátítja más tulajdonát, alkotását, vagyonát. Jelen per során ezt bizonyítottuk a bíróság kérésére, az általa meghatározott módon és alapossággal” – fogalmaz.

Mint írja, bizonyítási eljárásra, a per lefolytatására azért volt lehetőség, mert a bíróság a 2015. július 23-án benyújtott keresetükre induló per első tárgyalásán elutasította az alperesek (az elsőrendű miskolci önkormányzat és másodrendű miskolci önkormányzat által tulajdonolt vállalkozás) kérelmét az elévülés megállapítására, tekintettel arra, hogy a per tárgya egy folyamatosan, 2014. évtől megvalósuló cselekedet.

„Teljességgel érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy a 2016. május 17-i ítélet ellentétben áll a jelen per során 2015. december 3. napján meghozott jogerős bírói határozattal.”

„Keresetünk természetesen nem általában a „kocsonyára épülő programok” szervezésének jogát vitatta, hanem egy népszerű és ismertté tett brand, azaz a 13 éves múltra visszatekintő Kocsonyafesztivál és Kocsonyafarsang hatalmi visszaéléssel megvalósuló – a fogyasztókat is megtévesztő módon történő – kisajátításával szemben kívánt fellépni.”

Rózsa Edit álláspontja szerint az elsőrendű alperes (önkormányzat) rosszhiszeműségét, vagyis azt a tényt, hogy jogsértő magatartását már korábban elhatározta, egyértelműen bizonyítja az a hivatalos levél, amelyet 2013. december 3-án a miskolci polgármester az emberi erőforrások miniszterének írt. „E levélben az elsőrendű alperes (önkormányzat) saját maga ismeri el, hogy a védjegyoltalom alatt álló „Kocsonyafesztivált” engedélyem nélkül is meg fogja szervezni 2014-ben és azt követően minden évben „Kocsonyafarsang” megnevezéssel. Ennek szervezése során kommunikációjában jogtalan előnyszerzés érdekében, a fogyasztókat és a Kocsonyafesztivál partnereit is megtévesztve tudatosan és folyamatosan használta a „Kocsonyafesztivál” oltalom alatt álló kifejezést.”

„Nem adhatjuk fel…”

„A rossz precedensteremtő döntéssel szemben az ítélet és a jegyzőkönyv ismeretének birtokában a leghatározottabban fellépünk – szögezte le Rózsa Edit –, a magántulajdon, az értékteremtő, alkotó munka, a tisztességes piaci magatartás védelme érdekében a helyi hatalom önkénye és megfélemlítő, gátlástalan befolyásolási törekvései ellenére. Ezért nem adhatjuk fel.”

„Nem is adjuk fel – folytatódik az írás. – Abban a meggyőződésben, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyében tisztességes eljárás keretében, elfogulatlan és pártatlan ítélet szülessék az elsőfokú ítélet ellen fellebbezéssel fogunk élni. Bízunk a másodfokú bíróság bölcsességében és pártatlanságában. Amennyiben ez sem vezetne eredményre, el vagyunk szánva arra, hogy az ügyet a nemzetközi bírói fórumhoz, az Emberi Jogok Európai bírósághoz eljuttassuk.”

Mint fogalmaz: „Meg vagyunk arról győződve, hogy az igazság a mi oldalunkon van, hiszen a szellemi tulajdonunkat, az általunk létrehozott vagyonértékű jogot hatalmi eszközökkel egyszerűen elvették tőlünk és ezzel párhuzamosan azt is megakadályozták, hogy saját tulajdonunkat jogszerűen használhassuk. Ezt pedig egy jogállamban meggyőződésünk szerint nem lehet megtenni. Ezért nem szabad hagyni, hogy ezt bármikor, bármilyen hatalom megtegye, az igazság, a jogállam, a tisztesség, a magántulajdon védelme érdekében ezért kell elmenni a végsőkig.”

ÉM


Bíróság: bárki szervezhet „kocsonyás” rendezvényt Miskolcon

Miskolc – Újabb – még nem jogerős – felvonásához érkezett a „kocsonyafesztiválos” vita.