Hasznos információk a NAV által kiküldött folyószámla-kivonatokhoz

Miskolc – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a folyószámla-kivonatokban a NAV-val szembeni tartozások, illetve túlfizetések egyenlegéről tájékoztatja az adózókat. Csak azok az adózók kapnak értesítést, akik a 2014. december 31-i állapot szerint legalább egy adónemben több mint ezer forint tartozással vagy túlfizetéssel rendelkeznek.

A kivonat mellett késedelmi pótlékról szóló értesítőt az kap, aki fizetési kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen tett eleget, és ezért 2014-re vonatkozóan késedelmi pótlékot kell fizetnie. A nettó pótlékszámítási listán a „Megfizetendő pótlék” mezőben szereplő összeget 2015. november 16-ig kell megfizetni.

Az elektronikus bevallók ügyfélkapujukon figyelemmel kísérhetik folyószámlájuk egyenlegét, és az esetleges késedelmi pótlék számításának levezetését is.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó átutalással köteles kiegyenlíteni tartozását. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett magánszemély befizetési kötelezettségeit postai készpénz-átutalási megbízással (csekken), lakossági folyószámlájáról banki átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálaton bankkártyával teljesítheti. Fontos, hogy a közlemény rovatban szerepeljen az adóazonosító jel vagy az adószám.

A túlfizetések terhére lehetőség van adónemek közötti átvezetésre, amit a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, vagy a www.nav.gov.hu internetes honlap Nyomtatványkitöltő programok elérési útvonalról letölthető 17-es számú „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” nyomtatvány benyújtásával, valamint az egyedi ügyekben tájékoztatást nyújtó ÜCC rendszeren keresztül lehet kezdeményezni. Szintén ezen a nyomtatványon van lehetőség kérni a valós többlet összegének kiutalását.

A folyószámla-kivonaton és a pótlékértesítőn szereplő adatokkal kapcsolatban észrevételt írásban vagy személyesen, a kivonat első oldalán szereplő „Ügyfélfogadás” blokkban jelzett címen és időpontokban, valamint az ÜCC rendszeren keresztül telefonon is lehet tenni. Az írásban benyújtott észrevételhez segítséget nyújt a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu Letöltések-egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták menüpontban) letölthető „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány.

– dr. Körtvélyesi Zsuzsanna, sajtóreferens, főosztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferens –
hirdetés


hirdet�s