Halmozottan hátrányos helyzetűeket is oktatnak Miskolcon

A fiatalok már birtokba is vették a kollégiumot
A fiatalok már birtokba is vették a kollégiumot - © Fotó: Bujdos Tibor
Miskolc – Megkezdte működését a Martin Luther King Roma Tehetség­gondozó Középiskolai Kollégium Miskolcon.

A megyeszékhelyen, a Kis tábornok utca 78-ban kialakított Martin Luther King Roma Tehetséggondondozó Kollégium a Dr. Ámbédkar Gimnázium intézménye. Munkájával segíteni akarja a város más középiskoláit is a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a roma diákok tehetséggondozásában. A fenntartó Dzsaj Bhím Közösség küldetésének megfelelően a kollégium túltekint a szűken vett középiskolai oktatáson: „Taníttass, lelkesíts és szervezkedj…”

A tehetséges roma fiatalok érettségihez jutását segítjük.” Derdák Tibor

Az együttműködés az eszköz

A kollégium avatóünnepségét hétfőn délelőtt tartották az addigra elkészült és nagyjából be is rendezett épületben. A fenntartót képviselő Orsós János utalt is rá, hogy néhány órával korábban még javában folyt a munka, így egy kissé elfáradt, de annál boldogabb társaság gyűlt egybe a verőfényes napsütésben a kollégium kis parkjában.

Derdák Tibor, az intézmény igazgatója arra kérte az ünnepségen megjelenteket, hogy működjenek együtt a tehetséges roma fiatalok érettségire irányuló tovább­tanulásában.

Van egy álmom…

„A romák társadalmi lehetőségeit mérlegelendő műhelysorozatot, konferenciákat és ifjúságnevelő mozgalmat Martin Luther King szellemében indítottuk el – hangsúlyozta Derdák Tibor. Idézte Martin Luther King 1963. augusztus 27-én Washingtonban elmondott „Van egy álmom…” kezdetű beszédét, amely arra az Emberi Jogok egyetemes nyilatkozatában megfogalmazott tételre alapoz, amely szerint minden ember egyenlőnek születik és egyenlőnek is kell maradnia élete folyamán.

Ne legyen törésvonal

Kállai Ernő, az MTA Kisebbségkutató Intézetének kutatója arról beszélt, hogy a roma fiatalok továbbtanulásában az általános iskola és a középiskola között van a törésvonal. Azt kell elérni, hogy minél nagyobb számban jussanak el az érettségig és megnyíljon számukra a lehetőség a felsőfokú oktatásban való részvételre.

Szaniszló Bálint


Felvonulás a szabadságért

Martin Luther King 1963-ban részt vett a Washingtoni felvonulás a munkáért és szabadságért nevű nagyszabású rendezvény létrehozatalában. Az eseményen megfogalmazódtak a legfontosabb követelések: az elkülönítés felszámolása az iskolákban, hatékony polgárjogi törvények megalkotása, a munkahelyi faji diszkrimináció törvényi tiltása, a polgárjogi aktivisták védelme a rendőri erőszakkal szemben. A felvonuláson 250 ezer ember vett részt. Ekkor hangzott el King „Van egy álmom…” beszéde is.