Hálaadás és búcsú Martonyiban

Martonyi – A martonyi református templom épülésének 230 éves évfordulója alkalmából hálaadó ünnepi istentisztelettel emlékeztek a településen.

Igét hirdetett Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a templom történetét pedig Losonc Géza martonyi lelkipásztor mutatta be. Jelen volt az ünnepi alkalmon Baksy Mária, az Abaúji Református Egyházmegye esperese és Jósvay László római katolikus káplán is. A hálaadó alkalmon az Ongai Kórus és a zubogyi Macskazaj Dalkör, illetve helyi fiatalok adtak műsort. Az egyházközség könyvjelzőajándékkal készült a jeles alkalomra. Egy héttel később búcsúi ünnepi szentmisét tartottak Martonyiban, melyet dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke celebrált és ünnepélyes keretek között megszentelte a római-görög katolikus templomban lévő ikonokat.

ÉM