Hálaadás: 150 éve adták át a templomot Taktakenézen

Az ajándék lélekharang
Az ajándék lélekharang - © Fotó: SFL
Taktakenéz – A polgármester lélekharanggal lepte meg az egyházközösséget.

Taktakenéz református templomát százötven évvel ezelőtt adták át a község felekezetének, az évforduló alkalmából vasárnap délután tartottak úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi hálaadó Istentiszteletet.

Széles összefogással épült

Az eseményen Burkus Bernadett helyi lelkipásztor köszöntötte a Bekecsről, Mezőzomborról, Prügyről, Taktaharkányból és Tiszalúcról érkezett lelkésztársakat, továbbá az Igét hirdető Mészáros Istvánt, a Zempléni Református Egyházmegye esperesét. A megemlékezésen Burkus Bernadett ismertette a templom építésének körülményeit – hangsúlyozva, hogy hihetetlen összefogás végeredményeként született meg Isten háza, hiszen a másfél évszázaddal ezelőtti Magyarország teljes területét lefedő adományozás hozta meg a végső sikert.

Jubilálókat köszöntöttek

Az istentiszteleten Molnár Tibor polgármester tolmácsolta Koncz Ferenc országgyűlési képviselő jókívánságait, majd bejelentette, hogy az évforduló kapcsán, mint magán­ember ajándékozza meg az egyházközösséget egy lélekharanggal.

Az eseményen külön köszöntötték mindazon személyeket, akik hetvenöt, hetven, hatvanöt, hatvan, ötven és negyven évvel ezelőtt fogadalmukkal erősítették meg Krisztushoz és a református egyházhoz, magához a gyülekezethez való tartozásukat, azaz ezekben az időpontokban konfirmáltak.

ÉM-SFL