Hal helyett hálót

Lezárult az „Esélykapu” és az „Együtt a lehetőségekért” program munkanélkülieknek. A tájékoztató teljes terjedelemben letölthető [.pdf – 116KB]

A „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” nevű pályázaton két program – a „Esélykapu” és az „Együtt a lehetőségekért” – keretében 50+50 halmozottan hátrányos, főként roma tartós munkanélküli képzése és foglalkoztatása zárult le, akik közül 27-en további 8,5 hónapig kapnak munkát a Városüzemeltetési Kht.-nál , illetve a Piac- és Vagyonkezelő Kft.-nél. Giba Tamás alpolgármester elmondta, hogy a 300 jelentkezőből kiválasztott 100 ember fegyelmezetten teljesítette a programot, mindössze 5 százalékos volt a lemorzsolódás.

Akik most továbbfoglalkoztatási lehetőséget nem kaptak, mivel szakmát tanultak, a város számít rájuk a decemberben induló közmunkaprogramban.

Huszonheten folytatják

Soltész József, a Városüzemeltetési Kht. igazgatója elmondta, hogy az útfelújító brigád hozta rendbe teljes egészében a Mikszáth Kálmán utcát, 6,5 kilométer csatornát építettek, illetve végezték el a karbantartását, négyezer négyzetméter útfelületet készítettek, két nagy parkot gondoztak, ők építették a Stadion utcai játszóteret, a festők újították fel a buszvárókat, hatezer oszlopot mázoltak le, iskolák, óvodák karbantartását végezték el. Szinte biztosra vehető, hogy akiket a program szerint kötelezően továbbfoglalkoztatnak, annak lejárta után a kht. dolgozói lesznek.

A programra az EU és a központi költségvetés 740 ezer eurót biztosított, önerőként az önkormányzat 104 ezer, a megyei munkaügyi központ pedig 64 ezer eurót, mely nemcsak a munkabért, hanem az eszközök, gépek, anyagok beszerzését is biztosította.

– Györke László –