Hajtóvadászat az ügyvezető ellen?

A műszaki egyetem elvégzése után az egyeki Miluczky Attila visszatért szülőfalujába, mert megnyerte az Egyeki Szöghatár Kht. ügyvezető igazgatói pályázatát. 2004 áprilisában nevezték ki.

– Ambiciózus ember lévén – kezdi –, munkám során számos szakmai, olykor az önkormányzat tetteivel ellenkező véleményt tártam a képviselő-testület elé. A falu közepén található válykos gödör rekultiválásával való egyet nem értésem vezetett oda, hogy munkakapcsolatunk megromlott a polgármesterrel, idei tavaszi (április 14.), utakkal, beruházásokkal kapcsolatos felszólalásom óta a polgármester szabályos hajtóvadászatot indított ellenem – vélekedik.

Hegyesi Kálmán nyílt szembenállásnak, politizálásnak minősíti Miluczky véleménynyilvánításait, de állítja, nem mint politikai ellenfélt állították félre, hisz a „pökhendi” fiatalember tevékenysége során a közérdek került veszélybe, kár érte az önkormányzatot.

Megosztottság

A polgármester április 27-ére összehívatta a kht. ötfős felügyelőbizottságát. Az egyórás ülésen – tanúk meghallgatása után – megállapították az ügyvezető alkalmatlanságát, s további vizsgálatot kértek. A bizottság azóta már – egészségügyi okok miatt – lemondott elnöke, Kovács Imre (1997-ben ő alapította kht.-t) azt mondja, nem érzi megalapozottnak az akkori javaslatukat, mert nem volt idő körbejárni a témát, nem láttak bele a kht. tevékenységébe, amelynek eredményei nem a vezető alkalmatlanságát tükrözik.

Április 29-én a polgármester felfüggesztette Miluczkyt az állásából. Május 2-án képviselő-testületi határozat született eseti vizsgálóbizottság felállításáról, fegyelmi eljárás kezdeményezéséről – a kijelölt bizottság egyik tagja a polgármester lett. A bizottság meghallgatta a vezetőt, s javasolta, annak munkaviszonyát rendkívüli felmondással meg kell szüntetni.

A Szöghatár munkatársait is egyenként megkérdezték vezetőjük alkalmasságáról, még szimpátiaszavazás is volt – tudtuk meg. A témát a képviselők kétszer tárgyalták (június 7-én, 14-én), de a javaslatot mindannyiszor elutasították. Hegyesi Kálmán szerint politikai vita alakult ki, ami megosztotta a képviselőket.

Bíróságon van

Erős, a munkavégzés rovására menő feszültségek kerekedtek Miluczky Attila körül – fogalmaz a polgármester. Beszél hiányról, szerződés nélküli munkákról, kötelező feladatok elmulasztásáról, károkozásról, bérükkel elégedetlen munkavállalókról. A faluban mégis azt suttogják, irányítottan történt a fiatalember lejáratása; hozzáteszik, gyerekes ballépései ugyan voltak, nem jött még bele a főnökségbe, de lándzsát tört az új, a jobb mellett. Most munkaügyi bírósághoz fordult, „munkavállalói rendkívüli felmondás anyagi következményei” címen keresetet nyújtott be. Hegyesi Kálmán elmondta, az önkormányzat viszontkeresettel él: 9,2 millió kártérítést követel károkozás címén.

A Szöghatár önkormányzati cég

A Szöghatár Kht. fő profilja az önkormányzat intézményeinek javítása, karbantartása, községi főzőkonyha működtetése, a közterület rendjének fenntartása. Külsős építőipari megbízásokat is vállalnak. Miluczky Attila 44 munkavállaló felett gyakorolta a munkáltatói jogkört, önállóan jegyezte a társaságot, nevében önállóan kötött szerződéseket, pénzügyi műveleteket bonyolíthatott.

Törvénytelen

Törvénytelen fegyelmi eljárást folytattak le Egyeken az ügyvezető ellen – ezt állapították meg a jegyzőkönyvek vizsgálata során – tájékoztatott Czeglédiné Szilágyi Irén törvényességi ellenőrzési főtanácsos. Ezt az észrevételt megírták a polgármesternek, aki azonban nem fogadta el. Ezt követően a megyei közigazgatási hivatal pert indított a megyei bíróságon.

B. B.