Hajdúdorog: Ünnepi Képviselő-testületi ülés

By Mosolygó Marietta
Hajdúdorog: Ünnepi Képviselő-testületi ülés
Hajdúdorog – Ünnepi Képviselő-testületi ülésre került sor a XVI. Városnap részeként a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dísztermében 2011. június 3-án.

Az ünnepséget Nagy Csaba tárogatóművész játéka nyitotta meg. Előadása a település hajdúvárosi mivoltához kapcsolódott, de emléket állított a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulójának is. A megjelenteket Mislovics Andrea,  XVI. Hajdúdorogi Városnap és Euroregionális Kulturális Napok kulturális szervezője  köszöntötte. Beszélt a városnap jelentőségéről, amikor „a település múltja, jelene és jövőképe egyaránt hangsúlyt kap, amely egyfelől ébren tartja a város iránti elkötelezettséget, másfelől pedig a tágabb környezet számára is felmutatja a település sajátos értékeit.” Fontos eleme az eseménynek az ünnepi közgyűlés, ahol átadják a helyi kitüntetéseket, fogadják a testvérvárosok delegációit. Számos kulturális, szórakoztató és sportprogrammal várják ekkor az érdeklődőket, melyek közül a lakosság apraja nagyja egyaránt megtalálja a kedvére való kikapcsolódás lehetőségét.

Ünnepi beszédet mondott Kiss Attila országgyűlési képviselő, Hajdúböszörmény város polgármestere, aki történelmi körsétára invitált bennünket, népünk értékeire hívva fel a figyelmet: „Mi magyarok egyedülálló dolgokat vagyunk képesek alkotni, csak hagyjanak mindet érvényesülni.” Ajándékot is hozott magával, mégpedig a Bocskai Néptáncegyüttest, akik hajdúsági táncokat mutattak be a közönségnek.
Átadásra kerültek Hajdúdorog városának kitüntetései. A város elismeréseit olyan emberek kaphatják meg, akik sokat tettek Hajdúdorogért, önzetlen társadalmi munkájukkal elősegítetik fejlődését, öregbítették hírnevét, országos fórumokon hirdetik történeti és jelenkori jelentőségét, egyedi arculatát.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Díszpolgárává avatta Dr. Szabó Miklós ügyvéd urat, a fogyatékos személyek rehabilitációjáért, esélyegyenlőségéért végzett kitartó, irányító, alapító tevékenységéért, a Fehér Bot Alapítvány, a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Közhasznú Társaság létrehozásáért, működtetéséért, a társadalmi szemlélet formálásában elért eredményeiért, áldozatvállalásaiért, hajdúdorogi munkahelyek teremtéséért, a húsz éven át tartó kiváló és eredményes, a helyi önkormányzati rendszer megalapozásában végzett munkájáért.
Szabó urat köszöntötte Lakó Sándor debreceni előadóművészt, akiknek előadásában az “Óda a fényhez” című vak és gyengénlátó költők és írók antológiájából Kerekes Géza: Érints is engem című versét szavalta, valamint a „Gitaro együttes Ha megtanulnál úgy szeretni” című dalát énekelte. 

Hajdúdorog Városáért Emlékérem kitüntetésben részesítették Oláh Istvánné nyugalmazott pedagógust, a szépre és jóra neveléssel megalapozott, szakmai tudással áthatott magas fokú oktató munkájáért, a civil szervezetek működéséért vállalt áldozatos tevékenységéért, a város fejlődése, szépítése érdekében végzett társadalmi munkájáért, Hajdúdorog hagyományainak ébrentartásáért, ápolásáért, a hajdúdorogiakhoz fűződő őszinte szeretetéért, ragaszkodásáért. Elismerésüket kifejezve a tanárnő régi tanítványai egy virágkossárral, illetve Papp Kata a 4. osztályos mórás diák Füle Lajos „Pedagógus” című versével ajándékozta meg Éva nénit.
A városvezetés Hajdúdorogért Emléklapot ítélt Simon Istvánnénak, a Görög Demeter Művelődési Ház vezetéséért, a közművelődésért végzett kimagasló szakmai munkájáért és a város kulturális életében kifejtett tevékenységéért. Tiszteletük jeléül csak a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes Éden csoportja ez alkalommal neki ajánlotta táncát. 
Hajdúdorogért Emléklapot állított ki Tóth György István részére, a Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft. vezetőjeként végzett értékteremtő, a város fejlesztése érdekében kifejtett áldozatos szakmai munkájáért, munkahelyteremtéséért, Hajdúdorog iránti elkötelezettségéért, lokálpatriotizmusáért, mecénási tevékenységéért. Számára a mórás diákok egy csoportja kedveskedett műsorral.

A kitüntetettek nevében Dr. Szabó Miklós mondott beszédet. Saját bevallása szerint nagyszerű élmény elismerésben részesülni, ám a legfelemelőbb, ha azt saját városától, közösségétől kapja az ember a kitüntetést. Büszkeséggel tölti el, és szerencsésnek érzi magát, hogy olyan személyekkel egy napon vehette át a díját, akiket tisztel és becsül. Mindnyájan különféle munkaterületen dolgoznak, ám munkájuk ugyanolyan fontos a közösség számára. Sokszor reménytelennek tűnő eseteket is felvállalva érnek el sikereket, melyhez gyakran nem elég a tudás, és tenni akarás, szerencsére és Isten áldására is szükség van a kitűzött célok eléréséhez.
A magyarországi Hajdúdorog és a romániai Nyárádszereda települések közötti hatékonyabb együttműködés, a két város kulturális, gazdasági és társadalmi fejlesztéseinek, és a kölcsönös előnyök biztosítása érdekében testvérvárosi szerződést írt alá Nagy Zsigmondot, Nyárádszereda város jegyzője és Csige Tamás Hajdúdorog város polgármestere. A jegyző úr köszöntet mondott a testvéri gesztusért és tolmácsolta a nyárádszeredai önkormányzat üdvözletét. Reményét fejezte ki, hogy az együttműködési szerződésben foglaltak hiánytalanul megvalósulnak, ám ehhez erőt és kitartást kívánt mindannyiunknak.
A műsor zárásaképp Nagy Csaba egy közismert erdélyi dallal, a Marosszéki kerekerdővel búcsúzott a közönségtől. A tárogatóművész a Mészáros Károly Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027 K.A.T.K.A projektének keretén belül látogatott el Hajdúdorogra.
Útravaló gyanánt minden látogató egy Hajdúdorog díszdobozú bonbonnal és egy ünnepi kiadású Hajdúdorogi Hírmondóval lett gazdagabb. Utóbbi borítójául a 100 évvel ezelőtt, 1911-ben megjelent Hajdúdorogi Újság első száma szolgált.
A Nemzeti Összetartozás Napjának alkalmából domborműavatásra került sor az intézmény kerítésén. Győrfi Lajos szobrászművész alkotásáról a leplet Kiss Attila és Csige Tamás rántotta le. Az alkotással Hajdúdorog polgármestere az emléknap méltó megemlékezéshez kívánt hozzájárulni.
 
– Mosolygó Marietta, www.hajdudorog.hu –