Ha hiányzik a számlánk…

Az év elejétől ellenőrzi az adóhatóság az üzletekben a termékek eredetét igazoló bizonylatok meglétét. Az eredmény meglehetősen siralmas.

Az igazolatlan eredetű áruk forgalmazásának megakadályozása, ezáltal a fekete kereskedelem visszaszorítása érdekében az adóhatóság munkatársai már az értékesítés helyszínén ellenőrizhetik a termékek beszerzését igazoló bizonylatok meglétét – hívta fel a figyelmünket Tóth István Ferenc, az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának sajtóreferense.

A vonatkozó rendeletek szerint ugyanis a kereskedőnek az árusítás helyén rendelkeznie kell az áru beszerzését hitelt érdemlően igazoló bizonylattal (számla, szállítólevél, termékkísérő okmány, stb.).

Ha a kereskedő ezeket a bizonylatokat az adóhatósághoz bejelentett helyen őrzi, de ez nem az üzlet, úgy az üzletben legalább az eredeti bizonylatok másolatát be kell tudnia mutatni. Ám ha az ellenőrzés időpontjában nem rendelkezik az áru eredetét tanúsító bizonylattal, vagy annak másolatával, akkor mulasztási bírság szabható ki.

Az ellenőrzésről

A rendelkezés betartásának ellenőrzését az APEH regionális igazgatóságának adóellenőrei már az év elején megkezdték.

Az eddig lefolytatott vizsgálatok eredményei kedvezőtlenek, a régió területén (Borsod, Heves, Nógrád megye) 2007. januárjában lefolytatott 74 vizsgálatból 52 esetben az adóellenőrök megállapították, hogy az ellenőrzött vállalkozások a vizsgált termékeik eredetét – részben, vagy egészben – különböző okokra hivatkozva nem tudták igazolni.

 A hiányosságok nagy aránya különösen annak ismeretében nem indokolt, hogy a kereskedők számára nem újszerű kötelezettségről van szó, hiszen az áruk eredetét eddig is több hatóság ellenőrizte.

A bírságról

Mint megtudtuk, a mulasztásért magánszemély adózó esetében 100 ezer forintig, más adózó esetében 200 ezer forintig terjedő bírság is kiszabható.
Az ellenőrzést követően a kereskedők többsége az árusítás helyszínén hiányzó beszerzési bizonylatok másolatát pótlólag meg tudta küldeni az adóhatóságnak. Ezzel a mulasztást ugyan nem lehet meg nem történtté tenni, de a bírság megállapításakor a számlák utólagos bemutatását enyhítő körülményként figyelembe vették.