„Ha egy szóval kellene minősítenem a 2017. évet, az ez lenne: sikeresség…”

„Ha egy szóval kellene minősítenem a 2017. évet, az ez lenne: sikeresség…”
© Fotó: Ádám János
Miskolc – A forradalmi változások közepette is eredményesen működött tavaly a Miskolci Törvényszék. Interjú dr. Répássy Árpáddal, a Miskolci Törvényszék elnökével.

Nyáron lesz két esztendeje, hogy dr. Répássy Árpádot kinevezték a Miskolci Törvényszék elnökének. Ezt az alkalmat ragadtuk meg, hogy mérleget vonjunk a bíróságok elmúlt esztendejéről.

Minden esztendőben értékelik a bíróságok munkáját. Ön mit mondana a Miskolci Törvényszék elmúlt esztendejéről?

Amennyiben egyetlen szóval kellene minősítenem a 2017. évet, az ez lenne: sikeresség. Az elmúlt esztendőt – meggyőződésem szerint – eleve a jogalkalmazás és jogtörténet majdan utánunk következő krónikásai történelmi idők hajnalaként fogják emlegetni, melyben a hazai bíróságok játszották a főszerepet.

Miben rejlik ez a bizonyos ­történelmiség?

Gondoljunk csak bele: megújult a teljes magyar eljárásjog, a bíróság ügyfélkapcsolati- és ügyviteli rendszere, a technikai fejlődés és az innovatív, új szervezeti kultúra frissítő szele söpri, tisztítja ki az ódon bírósági épületek folyosóit és adja a múltnak azok fejlődésünk útjában álló dohosságát. Jelenünk, mint minden történelmi idő rendhagyó is, hiszen olyan feladatok és kihívások elé állít bennünket, bírósági dolgozókat, amely messze túlmutat a napi ítélkezési munkánkon. Az ilyen jellegű kihívások kivétel nélkül rejtegetnek magukban természetszerű veszélyeket, melyeket örömmel konstatálva mondhatom, hogy a törvényszékünk rátermett és határozott hozzáállással lehetőségként élt meg, és azt megragadva a sikeresség útjára lépett.

A Miskolci Törvényszék elmúlt évi tevékenységét bemutató anyagból is az derül ki, hogy a történelmi változásokat hozó időszakban is kitűnő eredményeket értek el.

Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ez így van. A lassan forradalmi jelentőségűvé duzzadó változások közepette, és azok ellenére is működésünk valamennyi szegmensében pazar eredményeket tudhatunk magunk mögött. Ítélkezési teljesítményünk – a megalapozottság, az időszerűség, a jogszerűség és az ügyfél-­elégedettség – tovább javult. A korábbi évekhez viszonyítottan növekvő munkaterhünk ellenére az ügyhátralékunk újból jelentősen csökkent.

A történelmi korszak, a megnövekedett feladatok mellett javultak-e a bíróságon dolgozók anyagi- és munkakörülményei?

Az elmúlt évben jött el az az idő is, amikor a bírák megbecsülését, az igazságügyi alkalmazottak anyagi megbecsültségét, társadalmi jelentőségükhöz és bíróságon betöltött szerepükhöz méltó módon növeltük. Javítottunk a munkavégzésünk technikai- és egyéb feltételein, mindezekkel arányosan dolgozóink elégedettségén is. Megfogalmaztuk a Miskolcon működő bíróságok épületeinek átfogó fejlesztési koncepcióját. Figyelmünket a múltunk felé fordítva megszilárdítottuk az intézményünket legalapvetőbben meghatározó identitásunkat. Ezt az alkalmat felhasználva is megköszönöm a Miskolci Törvényszék bíráinak és igazságügyi alkalmazottainak a példaértékű munkájukat!

Sokan nem szeretik a számokat, a statisztikát, de sokszor azzal lehet elmondani egy szervezet munkáját. A Miskolci Törvényszéknek melyek a legfontosabb adatai az elmúlt évben?

Törvényszékünkre 2017-ben 94 575 ügy érkezett, mely az országban bírósági útra terelt ügyek 6,9 százalékát tette ki. Megjegyzendő, hogy ez az arány 2016-ban 6,3 százalék volt. A megnövekedett ügyszám ellenére a folyamatban maradt ügyek száma tovább csökkent, hiszen bíróságainkon tavaly 96 552 – csaknem 7 ezerrel több – ügyet fejeztek be, mint az előző évben.

Melyik ügyszakok húzták felfelé igazán az eredményességet?

Összességében az ügyforgalom eredménye az ügyszakok kiegyensúlyozott ítélkező munkáját igazolja. Ide érkezett a legtöbb civilisztikai elsőfokos ügy országos viszonylatban, és az ügyszak bíráinak hivatástudattal végzett munkája által, a legtöbb civilisztikai elsőfokos ügy befejezését is törvényszékünk teljesítette. A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkaügyi ügyszakába beosztott bírák nagyszerű teljesítménnyel az ország legmagasabb számú befejezését produkálták tavaly.

Az ítélkezési teljesítmény egyik meghatározója az időszerűség.

Az előző esztendő pozitív tendenciáját fenntartva a Miskolci Törvényszék időszerűségi mutatói 2017-ben tovább javultak, törvényszékünkön az ügyek 95 százaléka egy éven belül befejeződik, a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma közel felére csökkent, az év végén a törvényszék másodfokán két éven túli ügy nem maradt folyamatban.

A bíróságok által végzett munka – úgymond – társadalmi elismertségének egyik lényeges mutatója a bírósági ítéletek elfogadása, a döntésekkel szemben bejelentett fellebbezések aránya.

Ebben is előreléptünk. A Miskolci Törvényszéken tavaly az ítélkezési tevékenység megalapozottsága valamennyi ügycsoportban kimagaslónak bizonyult, a mutatók ebben a tekintetben is javultak. Járásbírósági szinten az első bírói döntések az ügyek közel 84 százalékában, ebből közigazgatási ügyszakban az ügyek több mint 98 százalékában, polgári peres ügyszakban mintegy 95 százalékában váltak első fokon jogerőssé. A törvényszéki első fokon ­született döntéseket az ügyek 83,3 százalékában felülbírálat nélkül elfogadták az érintettek. Törvényszékünk bírói kara által végzett példaértékű szakmai munka eredménye, hogy valamennyi ítélkezési szinten és minden ügyszakban elenyésző a felsőbb bíróságok által új eljárásra utasított ügyek száma, a másodfokú eljárások egyre nagyobb arányban zárulnak az első bírói döntés helybenhagyásával.

Van elegendő bíró, illetve igazságügyi alkalmazott. Milyen az utánpótlás?

A Miskolci Törvényszék tavaly igazságszolgáltatási feladatait eddigi történetében legnagyobb létszámmal, 706 fővel látta el. Törvényszékünk bíróságain az elmúlt esztendő végén 161 bíró teljesített szolgálatot, 11 bírót neveztek ki. Az igazságügyi alkalmazotti létszám is tovább emelkedett, nőtt a bírói utánpótlást biztosító bírósági titkárok száma is. Tavaly tavasszal hat, majd az év során további három bírósági fogalmazói álláshelyet is meghirdettünk a megye több járásbíróságán. Az álláshelyek sikeres betöltése érdekében kampányt indítottunk, melynek eredményeként a meghirdetett álláshelyeket hiánytalanul betöltöttük. A felvett fogalmazók képzésére nagy hangsúlyt fektettünk, abban kiemelkedő sikereket értünk el. Három fogalmazó tett sikeres jogi szakvizsgát, az elmúlt évben mindannyian bírósági titkári kinevezést kaptak.

Említette, hogy az anyagi és erkölcsi megbecsülés is jobb lett a bíróságokon.

Az ítélkezést és a bírósági szolgálatot életformának tekintő kollégák munkájának tisztelete és anyagi megbecsülése tovább nőtt. A bírói alapilletmény emelkedett, az igazságügyi alkalmazottak bére törvényszékünkön átlagosan 30,9 százalékkal növekedett, ezáltal felelősségüknek megfelelő szintre került. Bátran mondhatom, hogy a Miskolci Törvényszék attraktív munkahellyé vált, ahol a bírói hivatás és az igazságszolgáltatás iránti elkötelezettséget méltóképpen megbecsülik. Törvényszékünk közmegbecsülésnek örvendő, példamutató életpályája és hosszú időn át végzett kimagasló szakmai teljesítménye miatt arra érdemessé vált dolgozói elismerésben részesültek. A Juhász Andor-díj arany fokozatát dr. Révay György címzetes táblabíró, törvényszéki kollégiumvezető, az ezüst fokozatot dr. Csőváry Gáborné címzetes táblabíró, törvényszéki tanácselnök vehette át. Dr. Páricsiné dr. Nagy Ágnes tanácselnök asszonyt címzetes táblabírói, dr. Sajgál Anita Erzsébet és Gálné dr. Mátyus Zsuzsa Mária járásbírósági bírákat címzetes törvényszéki bírói címmel tüntették ki. Két igazságügyi alkalmazott kolléga a Juhász Andor-díj bronz fokozatában részesült, további két fő főtanácsosi, négy tisztviselő tanácsosi címet kapott. Az „Év bírája” kitüntetést dr. Révay György törvényszékünk nyugalmazott kollégiumvezetője viselheti, az „Év igazságügyi alkalmazottja” Ilonkáné Pásh Éva és Képes Zoltánné tisztviselők lettek.

Az igazságszolgáltatás külső és belső befolyástól mentes működése a jogállamiság egyik alapköve. Óhatatlanul fordulnak elő olyan helyzetek, amikor megpróbálják megbontani a bíróság rendjét.

A bíróság jogszerű működése érdekében a Miskolci Törvényszék elnökeként minden lehetséges eszközzel biztosítom az ügyfelek, a bírák és a bírósági épületek biztonságát. A törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon a XXI. századi követelményeknek megfelelő, modern csomagátvizsgáló berendezéseket telepítettek. A Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásával a Szerencsi Járásbíróságon fémkereső kaput helyeztek el. Tavaly a járásbíróságokon több mint 15 ezer, a törvényszék miskolci épületeiben naponta átlagosan 450 csomagot vizsgáltak át és 1891 darab veszélyes eszközt találtak a bíróságra érkezőknél.

A civil ember, az ügyfél számára az igazságszolgáltatás kicsit útvesztőt jelent. Hogyan segítik az eligazodásukat?

A Miskolci Törvényszék tavaly is arra törekedett, hogy az igazságszolgáltatási és egyéb, az ügyfelek eligazodását segítő tevékenysége a lehető legszélesebb körben megismerhetővé váljék. A törvényszék honlapján hozzáférhetők a bíróság működésére vonatkozó közérdekű adatok, a tájékozódást támogató ügyfél-tájékoztatók, a szakszerű ügyintézés követelményeit tartalmazó ügyfélkarta. A törvényszék a médiával és a sajtón keresztül az állampolgárokkal való kapcsolattartást, valamint a bírósági szervezet belső kommunikációját az elmúlt esztendőben is sajtószóvivői hálózat működtetése által biztosította. Közérthető kommunikációval gondoskodott arról, hogy a törvényszék az igazságszolgáltatási és azon túl végzett egyéb, szolgáltató jellegű tevékenysége az ügyfelek és a közvélemény számára megismerhető legyen. A Miskolci Törvényszék kommunikációs tevékenysége professzionálissá vált, országos viszonylatban is kiemelkedő és példaértékű volt. Az elmúlt évben is ügyfelek ezrei kerültek kapcsolatba a Miskolci Törvényszékkel és járásbíróságaival, ugyancsak több ezren keresték fel a személyes ügyintézés színteréül szolgáló bírósági kezelőirodákat. Az ügyfelek kiszolgálása során 2017-ben is alapvető célkitűzés volt a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése és gyorsítása, az ügyfélkapcsolatok erősítése, a korszerű és komfortos ügyintézés feltételeinek megteremtése. A bíróság honlapján közérthető, az egyes fókusztémákra koncentrált módon tettük közzé az állampolgárokat közvetlenül érintő jogszabályváltozásokat, gondoskodtunk arról, hogy ügyfeleink az ügyvitellel kapcsolatos legfontosabb változásokról, a kényelmes ügyintézést biztosító szolgáltatásainkról értesüljenek.

Elégedettek a törvényszék és a járásbíróságok ügyfelei?

Kiemelt figyelmet fordított a törvényszék vezetése arra, hogy ügyfeleinket udvarias, felkészült munkatársak fogadják. A szakszerű, az ügyfelek igényeihez leginkább igazodó ügyintézés fenntartása érdekében tovább folytattuk ügyfeleink elégedettségének mérését. 2017. évben az ügyfél-elégedettség mérése a törvényszék valamennyi bíróságán és szervezeti egységében – portaszolgálat, kezelőirodák, elnöki irodák, panasznapi ügyfélfogadás, tárgyalótermi viselkedés, közvetítői tevékenység – folyamatossá vált. Ügyfeleink az elmúlt évben 721 darab kérdőívet töltöttek ki, összesen 3407 értékelés érkezett. Az értékelések 71,5 százaléka kiváló minősítést adott.

Szaniszló Bálint