Ha az Úr akarja, maradnak még Egerlövőn és Mezőkövesden

Gordosné Balogh Eszter és Gordos Attila (középen) köszöntése
Gordosné Balogh Eszter és Gordos Attila (középen) köszöntése - © Fotó: Tóth Balázs
Egerlövő, Mezőkövesd – A református lelkész Gordos házaspár oldott, egymást elfogadó közösségeket szeretne teremteni.

Júniusban Egerlövőn, szeptemberben Mezőkövesden köszöntötték a hívek a 25 éves jubileumát ünneplő Gordos Attila református lelkészt, aki 1992. június 22-én vette át a két gyülekezet lelkipásztori teendőit, egy esztendő múltán pedig felesége, Gordosné Balogh Eszter is bekapcsolódott a munkába, nemcsak lelkészként, hanem Egerlövőn kántorként is. Őt 2007-ben nevezték ki formálisan mezőkövesdi lelkipásztorrá.

– Nagy örökséget vettünk át Makai Lillától és Illés Lajostól. Nem terveztünk ilyen hosszú időre, hiszen általában tíz évet töltenek a lelkészek egy-egy helyen. Mi akkor két különböző adottságú gyülekezetbe jöttünk. Egerlövő színreformátus település volt kétszáz egyházközségi taggal, néhány tucat templomjáró emberrel. Mezőkövesden 97-en szerepeltek a választói névjegyzékben, s 20-30 ember járt templomba vasárnaponként – idézte föl a kezdeteket a mindig függetlenségre törekvő Gordos Attila.

Az elmúlt két évtizedben több jeles esemény is volt a gyülekezetek életében, felújították a kövesdi templomot és parókiát, Egerlövőn kicserélték a templom tetejét és új parókiát építettek, holland segítséggel. A faluban Gordosné Balogh Eszter idős­klubot alakított és a falugondnoki tisztet is ő látja el.

Megélhetik a szeretetet

Gordos Attila kifejtette, a negyedszázad alatt mindig az volt a céljuk, hogy az egyház olyan közösség legyen a világban, ahol nem kell különféle szabályokat, előírásokat teljesíteni, hanem megélhetik Isten és egymás szeretetét.

– Nekem meggyőződésem, hogy nem „kaszárnyának”, hanem „kórháznak” kell lennünk. A reformáció nekünk azt jelenti, hogy a kor kérdéseire, az embernek egzisztenciális problémáira választ tudjunk adni. A közösségépítésben azt valljuk, hogy az egyház oldott, laza, egymást elfogadó közösség legyen. Mostanában eléggé sok az indulat, a harag, az egymás ellen feszülő kulturális, vagy politikai szembenállás. Ez lenne az a közösség, ahol mindenki leteheti a maga identitását, hovatartozását, kulturális, politikai, etnikai meghatározását, együtt lehet az Úr Jézussal és egymással – osztotta meg céljait Gordos Attila.

A református lelkész egyébként jó kapcsolatot ápol a helyi katolikusokkal is, a Szent László templomban például több református esküvőt is tarthattak és a katolikus általános és középiskolákban is van református hittan. Úgy tartja, a matyó katolikus buzgóság a református közösséget is megmozgatja. A falvakban egyre kevesebben járnak templomba, városban viszont divattá vált. Sok beköltöző keres identitást a vallási közösségben és ők is arra biztatják az elköltözőket is, hogy keressenek helyi gyülekezetet.

– A célunk, hogy az embereknek, akiknek akár problémáik is lehetnek, aktuális választ adjunk. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, de a tegnap nem ugyanaz, mint a ma, és a holnap sem lesz olyan. Meggyőződésem az, hogy a Krisztusról való ismeretünk annyira vékony, mint az alma héja. Hogy ezt a reformátusok, vagy a katolikusok tudják jobban, nem én, a lövei pap vagyok kijelölve megmondani, ez majd odaát eldől. Változott a világ, de az emberek ugyanazok, mindig van feszültség az életükben.

Ezért kellene, hogy megengedőbb, egymásnak megbocsájtó, vétkeit fel nem rovó magatartást adjunk tovább, ahogy Isten is tette velünk. Ez a hit lényege – hangsúlyozta Gordos Attila.

Gordosné Balogh Eszter hálás azért, mert itt tevékenykedhetnek. Úgy gondolja, fontos a híveknek, hogy a lelkipásztornak is át kell élniük azokat a problémákat, amelyekkel ők szembesülnek. Ez néha nagyon kemény, s személyesen őrlődnek benne, de ha megharcolnak vele, hitelesebben elfogadják tőlük. A gyülekezet tagjai a legszélesebb skálán mozognak, de szerencsére egy közösségbe tartoznak. A másik embert tisztelni nagyon fontos dolog, Jézusban ezt megtalálják.

S hogy mit hoz a jövő, maradnak-e még 25 évig, vagy esetleg a gyerekeik közül valaki folytatja a hivatást? Gordos Attila szerint semmi sem kényszeríti őket, hogy váltsanak, és vonzó, hogy egész életükben egy helyen szolgálhatnak. Ha az Úr akarja, maradnak. Egerlövőn Mezőkövesd közelsége miatt sosem érezték, hogy valamilyen hátrány érte volna őket, a gyerekeket is taníttatták, mindhárman egyetemet végeznek, vagy végeztek.

De egyelőre egyikük sem teológiát, hiszen nem kaptak olyan elhívást. Nem tiltották volna meg nekik, hogy a lelkipásztori hivatást válasszák, de úgy gondolták, előbb tanuljanak szakmát, utána, ha úgy érzik, tanulhatnak teológiát. Ahogyan egyébként más is tette a gyülekezetből.

Új templom épül Mezőkövesden

A reformáció 500 éves évfordulója a mezőkövesdi gyülekezet számára is ünnep. Ahogy a közösség gyarapodott, igény merült föl új templomra, s úgy tűnik, az álmaink a megvalósulás felé mutatnak.

A városban modern templom épül, amelyet nem csak a szakrális igények kielégítésére terveztek. Nagyobb kihívás többféle szolgálati lehetőségeket kínálva belakni, az ifjúsági munkát ellátni, s minden réteget elérni.

Az energiatakarékos épületet nemcsak vasárnap szeretnék használni, hanem a hét többi napján is koncertre, vetítésre, színdarab bemutatására, ezért a világítást, hangosítást, a berendezéseket ennek megfelelően alakítják ki.

Tóth Balázs


Névjegyek

Gordosné Balogh Eszter

Született: 1968. augusztus 22., Szigetvár;

Iskolái: Polgárdi Általános Iskola; József Attila Gimnázium, Székesfehérvár; Károli Gáspár Hittudományi Egyetem (1988-1993).

Gordos Attila

Született: 1967. július 28., Eger;

Iskola: Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger, Károli Gáspár Hittudományi Egyetem (1987-1992).