Gyűjtőpályázat: sorsok, tragédiák, jeles emberek

Miskolc – Meghirdette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület és a miskolci Herman Ottó Múzeum a 2017-2018. évi XLV. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatot.

A szerkesztőségünknek is megküldött felhívásból kiderül: pályázhatnak ifjúsági és felnőtt kategóriában önkéntes gyűjtők, akik kedvet éreznek a jelenkori élő kultúra dokumentálásához, vagy elmúlt korok történéseinek felkutatásához.

Kiemelt témakör: 20. századi sorstragédiák családomban, környezetemben (háborúk, málenkij robot és más munkatáborok, kitelepítések, megtorlások); falum/városom/térségem honismereti kutatásának jeles személyisége. Önálló, eredeti gyűjtések, visszaemlékezések, kutatások lejegyzését várják a történeti Borsod, Abaúj, Zemplén, Gömör és Torna megyék területéről.

A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet. Egy pályázó több munkát is benyújthat, illetve több pályázó közösen is készíthet pályamunkát. Csak olyan pályamunkákat várnak, amelyek más pályázaton még nem vettek részt, nyomtatásban nem jelentek meg.

A pályamunkákat névvel, lakcímmel, emai-címmel ellátva, egy példányban várják a Herman Ottó Múzeum címére (3501 Miskolc, Pf. 4.), vagy személyesen a Múzeum portáján (Miskolc, Görgey Artúr u. 28.).

Benyújtási határidő: 2018. június 29.

További kérdésekkel kereshető:

ÉM