Gyorsítani, de lehetőleg azért kapkodás nélkül – Interjú: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel

Akt.:
Dr. Trócsányi László
Dr. Trócsányi László
Miskolc – Cél a polgárok közigazgatási ügyeinek egyszerűsítése, az eljárások ésszerűsítése.

Bebizonyosodott, hogy Magyarország jogszerűen és humánusan kezelte a migrációs nyomás hatására kialakult válsághelyzetet. Ha az Országgyűlés elfogadja, egy új közigazgatási bíróság jön létre, vagyis több helyen kereshetjük az igazunkat – mindezek rövid idézetek a Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel az Észak-Magyarország szerkesztőségében lezajlott beszélgetésből.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter a régió jogásztársadalmának képviselőivel konzultált Miskolcon minap a hazai közigazgatási jogviták bíróság előtti rendezéséről. A rendezvénysorozat célja, hogy a várhatóan jövő tavasszal a Parlament elé kerülő új közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet szakmai körökben is széleskörűen elfogadott legyen.

Mi a tervezett változások lényege a polgárok és a közigazgatásban dolgozók számára?

Dr. Trócsányi László: A mostani kormányzati ciklus célkitűzései között fő helyen szerepel a bürokrácia csökkentése, ezen belül a hivatali ügyintézés egyszerűsítése. Az eljárási kódexek újraalkotásának egyik célja a jogi eljárások ésszerűsítése, úgy, hogy az érintett polgárok jogai ne csorbuljanak. A pénzügyi kiadással járóügyekben sokan addig fellebbeznek és próbálják elhúzni az eljárást, ameddig erre lehetőség adódik. A kormány döntésének megfelelően olyan közigazgatási eljárási kódexeket, a hatósági és a bírósági eljárás rendjét meghatározó törvényeket kell a Parlament elé terjesztenünk, amelyek ésszerű keretek között, a törvényesség sérelme nélkül képesek a közigazgatási eljárások menetét a polgárok elégedettségére egyszerűsíteni, gyorsítani. A különböző érdekek közötti ellentmondás feloldása gondos előkészítő munkát követel.

Milyen változással járhat az új, közigazgatási perrendtartásról szóló törvény elfogadása?

Dr. Trócsányi László: A közigazgatási döntések felülvizsgálatára jelenleg több lehetőség is van. Nem egyszerűen gyorsítani szeretnénk az ügymeneten, hanem olyan eljárási rendet kívánunk kialakítani, amelyben az állampolgárok közigazgatási jogvitájukban a lehető leghamarabb végleges döntést kaphatnak. Az elképzelésben szerepel egy közigazgatási felső bíróság létrehozása, amely a különleges szakértelmet, hozzáértést követelő ügyekben jár el, így terveink szerint többek között a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos közigazgatási perek, a szabályozó hatóságok tevékenységével kapcsolatos perek tartoznak majd a hatáskörébe, de a felső bíróságon tárgyalják majd a sokügyfeles ügyeket is, az úgynevezett tömegpereket. A jogorvoslati rendszer és ezzel együtt a bírósági szervezetrendszer átalakítása nagy horderejű kérdés, ezért mind a koncepció kidolgozása során, mind a jelenleg folyó kodifikációs munka során széles körben egyeztetünk a tárcákkal és a jogásztársadalom képviselőivel is. Ötpárti egyeztetést tartottunk már e témában, és természetesen szakmai szinten is fogunk még egyeztetni a pártok képviselőivel.

Migránskérdésben gyorsan sikerült törvényjavaslattal előállni. Ma már úgy tűnik, ez a gyakorlat Európa-szerte egyre vonzóbb…

Dr. Trócsányi László: Valóban, kezdetben sok méltatlan vád érte a kormányt a népvándorlásszerű áradat kezelése kapcsán. Számos törvényt módosított az Országgyűlés annak érdekében, hogy jogállami keretek között adjunk megfelelő választ a kérdésre. A menekültek regisztrálását – eddig mintegy 170 ezer esetben – a nemzetközi, uniós és a hazai jognak megfelelően végezzük. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a bíróságok feszített tempóban dolgoznak. Kialakítottuk az úgynevezett tranzitzónákat, amelyeknél bárki benyújthatja a kérelmét. Senki nem vonja kétségbe, hogy Magyarországnak kötelessége megvédenie a schengeni külső határokat. Tudtuk, s tudjuk, hogy a szerb határ mentén élő embereknek min kellett keresztülmenniük, míg sikerült a határátlépést megfelelő jogi keretek közé terelnünk. Bármennyire nem szeretünk kerítést építeni, ezzel az eszközzel is élnünk kellett a közrend fenntartása érdekében. A migrációs nyomás miatt folyamatos lépéskényszerben van Magyarország és az egész Európai Unió.

Szántó István


„Felső bíróság” a közigazgatásban

Miskolc – A közigazgatási perrendtartás koncepciója volt a témája a miskolci bírókonferenciának.

Megyénkbeli bírák is segítenek a „határon”

Miskolc – A „migrációs ügyekbe” dolgoznak be a Miskolci Törvényszék alkalmazottai.
hirdetés


hirdet�s