Gyorsabb lesz az ügyintézés

Nyíregyháza – A több mint 20 éve változatlan irodaszerkezetet szerveztük át, így március 1-jétől új ügyfélszolgálat kezdte meg működését a Polgármesteri Hivatalban – tudtuk meg dr. Köteles Istvántól, a Hatósági és Építésügyi Iroda vezetőjétől. Ügyeink [.pdf – 82KB]

– Az építésigazgatás új ügyfélszolgálatát a városháza korábbi népesség-nyilvántartó földszinti irodahelyiségében, az adóiroda mellett alakítottuk ki. Tény, hogy a Polgármesteri Hivatal irodái közül az egyik legnagyobb ügyiratforgalommal dolgozó szervezeti egységünk a Hatósági és Építésügyi Iroda. Éves szinten átlagosan 50 ezer darab feletti az iktatott ügyiratok száma, ebből kb. 25 ezer darab az építésügyi irodán keletkezik, amelyből mintegy 1000 darab az építési engedély kérelem.

Sajnálatos módon az építésigazgatás szakterületén hatályba léptetett ágazati jogszabályok egyre bonyolultabbá, nehézkesebbé tették az engedélyezési eljárást, az ügyintézést. Az elmúlt években építési engedélyezésnél közreműködő szakhatóságok száma és hatásköre jelentősen megnőtt, ezzel párhuzamosan a véleményalkotó jogkörük is kiterjedtebb lett – ennek indokoltságáról a vélemények megoszlanak.

Okkal és ok nélkül

Az engedélyek kiadásánál az eljárásban érintett ingatlanszomszédok is a korábbiaknál gyakrabban „hallatják hangjukat” és így fellebbeznek okkal vagy ok nélkül. A jogalkotó „megértéssel”  van az általa létrehozott, bonyolultabb ágazati jogi előírásokra, ugyanis az építési engedélyezési eljárásnál az ügyintézési határidőt 60 napban határozták meg az általánosnak tekinthető 30 napos határidővel szemben.

A részletezett negatív jelenségek, tapasztalatok feloldása, enyhítése érdekében született az a döntés, hogy új ügyfélszolgálat alakuljon az építésügyi irodán belül a meglévő ügyintézői állomány átcsoportosításával.

Az ügyfélszolgálat legfontosabb feladata az ügyfelek teljes körű felvilágosítása, az ügyiratok átvétele, hiányosságok azonnali közlése, illetve az ún. első körös ügyintézés megtétele; nevezetesen az eljárás megindulásáról az érintettek kiértesítése, továbbá a közreműködő szakhatóságok megkeresése.

Azt követően, hogy a hatósági csoport a szakhatósági véleményeket megkapta, a hiányok pótlása megtörtént, úgy azonnal, késlekedés nélkül a konkrét döntést meghozza. E csoport feladata az építésigazgatási eljárásban nélkülözhetetlen helyszíni szemlék megtartása is, illetve a panaszbejelentések kivizsgálása. Az átszervezést követően az ügyintézés folyamatában egyre kisebb lehetősége lesz annak, hogy az ügyintéző határidőn túl tegyen közbenső intézkedést, illetve hozzon döntést.

Várhatóan a nyár elejére érzékelhető lesz a javulás az építésigazgatási hatósági munkavégzésben, gyorsabb lesz az engedélyek kiadása és ezzel párhuzamosan az érintett ügyfelek elégedettsége is nőni fog – összegzett az irodavezető.

– Száraz Ancsa –