Gyerektoborzó plakáttal, reklámmal

Miskolc – A gyermeklétszám és az állami finanszírozás változása miatt egyre nagyobb szükségük van az iskoláknak az eddig csak az üzleti életben megszokott marketingre. Az előterjesztés [.pdf – 350KB]

Különösen azoknak az intézményeknek kell jól reklámozniuk magukat, ahová az elmúlt években egyre kevesebb gyereket írattak be a szülők. Miskolc két általános iskolájának az idén különösen jó marketinget kell folytatnia, hiszen néhány héttel ezelőtt még a bezárás veszélye fenyegette őket. Erről ma már nincs szó, de megfelelő létszámú osztályokra szükségük van.

Hirdettek is

A Rónai Ferenc Tagiskola szinte minden lehetőséget kiaknázott.

– A két közeli óvodában tájékoztatást tartottunk a szülőknek az iskolánkról, nyílt napot rendeztünk, az óvodások a beiratkozásig hetente kétszer-háromszor jöhetnek közös foglalkozásokra hozzánk (zenés, sportos, bábos, táncos, mesés délutánok ezek), plakátokat és szórólapokat készítettünk, melyeket a távolabb eső óvodákba is elvittünk, de hirdettünk a miskolci tv-ben és az Északban is – sorolja Fellegi Attiláné igazgatóhelyettes – Szerencsére az idén sok testvér van a szomszédos óvodában, és vonzó a szülők számára az angol két tanítási nyelvű képzésünk is. Úgy néz ki, hogy ebbe az osztályba már megvan a 23 gyerekünk. A csúcsok csúcsa a két első osztály lenne – teszi hozzá az igazgatóhelyettes -, de reálisan kell szemlélnünk a helyzetet. Abban reménykedünk, hogy a közelben lakóparkot fognak építeni, ahová fiatal, gyermekes családok költöznek majd.

Szívén viseli

Egész évben folyamatosan tartja a kapcsolatot a környező két óvodával a hejőcsabai Gárdonyi Géza Tagiskola. A tanítók tánc- és angolfoglalkozásokat tartanak a kicsiknek – tudtuk meg Balajtiné Szinyei Tünde igazgatótól. Beiratkozás előtt természetesen itt is vannak bemutatóórák, nyílt napok és szülői értekezletek. A reklámozásba a területi önkormányzati képviselő is besegített, aki vállalta a szórólapozást. Mint az igazgató fogalmazott: ő is szívén viseli az iskola sorsát.

KHE

Beiratkozás
Tankötelessé váló tanulók beiratkozása
– A 2007/2008. tanévben tankötelessé váló tanulók beíratása Miskolc általános iskoláiban április 26-án 8–18 óráig, valamint április 27-én 8–14 óráig lesz.
– Tankötelesek azok a gyermekek, akik 6. életévüket 2007. május 31-ig betöltik és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérték. Tankötelessé válhat a szülő kérelmére az a gyermek is, aki a 6. életévét 2007. december 31. napjáig tölti be.
– A tankötelezettség kezdetéről az iskola igazgatója dönt, az óvoda véleménye, illetőleg a Nevelési Tanácsadó Intézet szakvéleménye alapján. Ugyanezen időben és helyen történhet az első osztályosok hittanbeíratása is. (A plébániákon és a lelkészi hivatalokban, más időpontokban is lehetőséget nyújtanak erre.)
– A beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást, vagy tanácsadói szakvéleményt. A beíratási kötelezettségüknek a fent megjelölt napokon és időben szíveskedjenek eleget tenni, kéri az érintetteket a miskolci önkormányzat.