Gyarapodó idős közösség Halmajon

Szépkorúak együtt
Szépkorúak együtt - © Fotó: Magánarchívum
Halmaj – Változatossá teszi az idősek életét a zenei csoportokat is működtető nyugdíjas klub.

A közösségi összetartozást erősíti a nyugdíjasok körében a halmaji Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete a járás harmadik legnagyobb településén, Szikszó és Aszaló után.

– Civil kezdeményezésre jött létre 2006-ban az egyesület 26 fővel, amely egy évvel később bejegyzett szervezetté vált. Élő és gyümölcsöző kapcsolatot alakítottunk ki és ápolunk a helyi önkormányzattal, a faluban működő intézményekkel és egyházi közösségekkel. A tagdíjak mellett, az önkormányzattól és a megyei közgyűlés elnökétől rendszeresen kapunk támogatást utazásainkhoz és rendezvényeinkhez – osztotta meg Gulyás Istvánné egyesületi elnök.

– Az azóta eltelt időszakban új résztvevők is csatlakoztak hozzánk, illetve sajnos néhányan elhunytak már az alapítók közül, így jelenleg 35 fővel működünk. A szervezet tagjai döntően a nyugdíjas korosztályból kerülnek ki, az átlagéletkor hetvenkét év, amelynek negyede férfi, többségben vannak a nők – mutatta be.

Tanulás és jótékonyság

– Heti rendszerességgel, általában hétfői napon délután tartjuk a klubfoglalkozásokat, amelyek általában a Mária Házban vagy a Petőfi Sándor Közösségi Ház nagytermében kapnak helyet. Ezeken az alkalmakon az egyesület aktuális ügyeit beszéljük meg, a soron következő programokat kötetlen beszélgetés formájában, és általában énekléssel zárjuk a délutánt. A nemzeti ünnepeinken a megemlékezésekkel egy időben koszorúkat helyezünk el a településen található emlékhelyeknél. A heti foglalkozások mellett gyakran hívunk külső előadót különböző témákban, akik tájékoztatást adnak aktuális kérdésekről. Ebben az évben többek között a bűnmegelőzésről, az egészséges életmódról és az elsősegélynyújtásról kaptunk hasznos ismereteket – foglalta össze beszélgetőtársunk.

Fontosnak tartják, hogy részt vállaljanak a helyi kulturális életből.

– A nyugdíjas egyesület alapvetően a halmaji idősek kulturált közösségi életének kialakítását tűzte ki célul. Ez magában foglalja a tagok aktív kulturális részvételét a község életében, az idősek egymásra figyelését, segítését és helyi érdekképviseletét, illetve olyan lehetőségek biztosítását, amire eddigi életük folyamán nem volt mód. A klub természetesnek tartja a lakóhely közösségi életéből a ráeső feladatok vállalását. Nemes kezdeményezés a társaság részéről, hogy az önkormányzattal közösen minden évben egy alkalommal műsorral és vendéglátással egybekötött rendezvényre hívjuk meg a közel negyven fő fogyatékkal élő halmaji lakost, és szívesen veszünk részt más helyi programok szervezésében – mutatta be az egyesület vezetője.

Énekkar és néptánc

– Baráti kapcsolatot tartunk fenn több a megyében működő nyugdíjas szervezettel. Többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségével, a kiskinizsi, aszalói, vadnai és az edelényi szépkorú társasággal tartunk közös rendezvényeket. Kölcsönösen meghívjuk egymást baráti látogatásokra és tapasztalatcserére, amely mindig jó hangulatban telik. Mindemellett két versmondónk rendszeresen részt vesz megyei vagy országos vetélkedőn, amelyen szép eredményeket értek el. Egyesületünk körében énekkar és néptánccsoport alakult, amely új dalokat és táncokat tanul, ezzel elősegítve a helyi hagyományok őrzését és ápolását. A nemzeti ünnepeken és kulturális eseményeken az önkormányzat kérésére minden évben több alkalommal lépünk fel. Más településeken és a NYESZ rendezvényein igény szerint minden évben vállalunk fellépést – mondta el az elnök.

Barátságok, élmények

A tagok erős szociális hálóval és élményekkel gazdagodnak.

– A mai befelé forduló, közömbös világban az egyesület működése egy kellemes színfolt a faluban. A rendszeres foglalkozások aktívvá teszik a tagokat és erősítik a közösségi összetartozás élményét. A megalakulás óta eltelt időszakban nagyon sok kulturális rendezvényen, színházlátogatáson és közös kiránduláson vettünk részt. Mindezek az alkalmak lehetőséget biztosítottak arra, hogy a tagok gazdagítsák kulturális ismereteiket és a kikapcsolódás mellett megismerjék országunk nevezetességeit, sőt több alkalommal határon túlra is eljutottunk már – zárta a beszélgetést Gulyás Istvánné.

Detzky Anna