"Így írnánk mi" – alkotmánytervezettel készülnek volt minisztériumi szakemberek

A hamarosan kezdődő hivatalos alkotmányozás küszöbén egy modern, XXI. századi alkotmánytervezet megírásába kezdtek a korábbi igazságügyi minisztérium alkotmányjogi főosztályának vezetői. Közös blogjukon kiemelik, hogy a hatályos alaptörvényen bőven van javítanivaló: egyenetlen szövegét szebben és koherensebben meg lehet formálni, az 1989-90-ben esetlegesen megkötött politikai kompromisszumokat meg lehet haladni, az elmúlt húsz év tapasztalataira lehet reflektálni, illetve az alkotmányfejlődés legújabb irányait is meg lehet jeleníteni a szövegben. Szerintük az alkotmány újraalkotása ennek megfelelően elsősorban szakmai-kodifikációs aprómunka kell hogy legyen.

Gáli Csaba, Sepsi Tibor és Tordai Csaba korábban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alkotmányjogi osztályainak vezető posztjait töltötték be és “Így írnánk mi” elnevezésű blogjukon (igyirnankmi.blog.hu) kezdtek most egy új alkotmány szövegezésébe. Azt írják, hogy egy olyan tervezetet akarnak megalkotni, amely a magyar alkotmányfejlődés és az európai alkotmányos konszenzus tiszteletben tartásával egy modern, XXI. századi Magyarország alkotmányszövege lehet. Ennek értelmében hét alapértékből indulnak ki, ezek a korlátozott hatalom, a parlamentáris kormányforma, az alapjogok védelme, az értékalapúság és világnézeti semlegesség, az önvédelem, a minőség és a népszuverenitás.

Blogjukon egyelőre az alapvető rendelkezések, illetve az alapvető jogok fejezete érhető el. Vannak paragrafusok, amelyeket változatlan formában tartanának meg, vannak, amelyeket gördülékenyebben igyekeznek megfogalmazni és vannak, amelyeket teljesen megújítanak – a változások jellegét minden paragrafusnál külön is ismertetik. Az eddig elkészült tervezetben teljesen új például annak kimondása, hogy “A közhatalom gyakorlása során a hatalommegosztás és a szubszidiaritás elve érvényesül.”, illetve, hogy “A Magyar Köztársaság védi az emberiség közös természeti és kulturális örökségét, amelynek a jövő generációk számára való megőrzése mindenki kötelessége”.