Így döntöttek a miskolci képviselők

A képviselők tegnap este szavaztak az előterjesztésekről. Az első szám az igennel, a második a nemmel szavazóké, a harmadik a tartózkodóké (néhány módosító indítványt is elfogadott a közgyűlés).

1. Tisztségviselői beszámoló (25, 12, 0)

2. A 2006. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat változásai

Javaslat a 8/2006. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (24, 0, 12)

3. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (módosítókkal) (26, 12, 0)

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására (módosítókkal) (26, 11, 0)

5. Jelentés a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására vonatkozó intézkedési terv végrehajtásáról ( 37, 0, 0)

6. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (37, 0, 0)

7. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (36, 0, 0)

8. Javaslat az I-30/95.202/2006. sz. közgyűlési határozat módosítására ( 36, 0,0)

9. Tájékoztató a 2006. évre vonatkozó idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2007. évre vonatkozó turizmus-marketing feladattervre (25, 0, 11)

10. Javaslat Bükkszentkereszt község Önkormányzatának, valamint Kistokaj község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő csatlakozására vonatkozó új szerződések megkötésére (35, 0, 0)

11. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc város komposztálási rendszerének beindításáról (kétfordulós, így nem döntöttek)

Sürgősségi előterjesztések:

1. Az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi ellátórendszer átalakítására irányuló miniszteri javaslatról szóló döntésének jóváhagyására 24, 0, 0 (21-en nem szavaztak)

2. A Semmelweis kórház valamint a diósgyőri egységes térítési síj szabályzatának módosítása 25, 8, 0

3. A DKSK Sport Marketing Kft.-vel kötött támogatási szerződés azonnali hatályú felmondása 36, 0, 0

4. A Miskolc Városi Sportiskola sportági kínálatának bővítésére és a Lékó Péter Sakkiskola megalapítására 34, 2, 0

5. A Miskolci Szimfonikus Zenekar vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, magasabb vezetői álláshelyre történő pályázat kiírására 36, 0, 0

6. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Mandorla Közművelődési Egyesület helyiséghasználati szerződés meghosszabbítása 36, 0, 0

7. A lóverseny- és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésének engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozatala 36, 0, 0

8. Miskolc Holding Zrt. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjai megválasztása (két fordulóban tárgyalják, így nem született döntés)