Geleji rendelet született

Gelej – Gelej Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott a közoktatási és szociális intézmények étkezési térítési díjának, valamint a házi gondozást igénylők térítési díjának megállapításáról.

A felnőtt és gyermekétkeztetést igénybevevők térítési díja napi ellátásonként a következők:

– Az óvodai étkezést igénybevevők gyermeke után fizetendő térítési díj 234 Ft/fő/adag.
– Az egész napos oktatás keretében biztosított étkezést igény bevevő iskolás gyermekek után fizetendő térítési díj 246 Ft/fő/adag.
– A szociális étkezésben résztvevők térítési díja:
0 Ft–60 000 Ft közötti jövedelműek esetén 303 Ft/fő/adag
60 000 Ft feletti jövedelműek esetén 352 Ft/fő/adag .
– A felnőtt étkezők térítési díja 462 Ft/fő/adag.
– Ebéd-házhozszállítás díja 85 Ft/fő/nap.

ÉM