Gazdag programokkal zárult a projekt Sajókeresztúrban

Sajókeresztúr – Sikeresen zárult le az a projekt, amelyre még 2013-ban nyújtott be és nyert „támopos” pályázatot Sajókeresztúr.

A projekt során 10 hónapon át öt település hat partnerintézménye (szirmabesenyői, sajókeresztúri, sajóvámosi, sajóecsegi, arnóti iskolák, óvodák) részvételével zajlottak a kulturális rendezvények: például több intézményben zajlott néptánc, helytörténeti, szakkör, valamint matematika tehetséggondozás. Szerveztek folklór témanapot, volt egészségnap, amelyhez kapcsolódóan pályázati forrásból egészségügyi kiadvány készült. A fenntarthatósági témanap keretein belül – többek között – a fenntartható fejlődéssel foglalkoztak. Rendeztek szavalóversenyt, színjátszó-kulturális tábort, a megszerzett tudást budapesti és főváros-közeli múzeumok látogatásával mélyítették el.

ÉM