Galériában ismerkedtek a művészettel

Galériában ismerkedtek a művészettel
Öt partnerintézmény gyermekei vesznek részt művészeti táborokban, szakkörökön, múzeum pedagógiai foglalkozásokon a Fazekas Iskola művésztanárainak, tánc és drámapedagógusainak irányításával.

Ez a kiváló program a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény “A gyermekek személyiségfejlődését, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatását segítő komplex program megvalósítására” a TÁMOP-3.2.11 /10-1 kódszámú című pályázatán nyert 36 256 315 Ft-ot.

A tematikus foglalkozások rajz és vizuális kultúra, ember és társadalomismeret, irodalom, médiaismeret, környezetkultúra és osztályfőnöki órák tananyagaihoz ad nagy segítséget. A gyerekek nagyon élvezték a múzeumi környezetben a játékos foglalkozásokat.