Gönc polgármesterjelöltjei

Gönc – Csernyiczki István, Hollár János, Molnár János és Sivák Zsolt bemutatkozása.

Bánszkyné Szepesi Éva (független) nem kívánt élni a lehetőséggel.


Csernyiczki István, független

„39 éves vagyok. Nős, négy gyermek édesapja. Legfontosabb céljaim között szerepel: a régi munkahelyek megtartása, újak létrehozása, az idős korúak megsegítése, támogatása, a fiatalok számára kulturált szórakozási lehetőség megteremtése, a sportlehetőségek további bővítése, valamint városunk közterületeinek szépítése, parkosítása, az utak rendbehozatala.”


Hollár János, független

„Minden település legnagyobb problémája a gazdasági helyzet stabilitása, ez a legfontosabb feladat. Támogatnám a vállalkozókat, munkaadókat, hogy több embernek legyen munkája. Szeretném, ha a település szebb, élhetőbb lenne, olyanképp, hogy ha egy idegen, egy turista vagy csak átutazó, kellemes képet kapjon a városról és szívesen visszatérjen, hiszen sok látnivaló van nálunk. Mottóm: Rend, Béke és Nyugalom! Rend a településen és a fejekben, ennek következtében a béke és a nyugalom is kialakulhat!”


Molnár János, Fidesz-KDNP

Gönc Város polgármestereként az elmúlt három ciklusban elkezdett munkát szeretném folytatni, különös tekintettel: intézményeink működőképességének fenntartására, az Egészségügyi Szakellátó Központ beindítására, egy bensőséges hangulatú városközpont kialakítására, a hamarosan induló szennyvízberuházás sikeres véghezvitelére és az úthálózat felújítására, a település csapadékvíz-elvezetésének megfelelő megoldására, az oktatási, nevelési intézmények nyertes pályázatainak lebonyolítására, ezáltal magasabb színvonalú oktatási feltételek biztosítására, az időskorúakra történő megfelelő odafi gyelésre, a történelmi egyházak méltó támogatására, a helyi ifj úság szabadidejének hasznos eltöltésére, a közmunka-programok ésszerű és hasznos megszervezésére.”


Sivák Zsolt, független

„30 éves gönci lakos vagyok, nőtlen, független jelöltként indulok a választásokon. Közgazdász, majd okleveles európa szakértő diplomát szereztem a Miskolci Egyetemen, jelenleg a helyi takarékpénztárban dolgozom. Egy élhetőbb, tisztább és fejlődőképesebb városért szeretnék dolgozni, hiszem, hogy ez a vidék,Gönc többet érdemel! Meggyőződésem, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben is ennek alapvető záloga a helyi közösség, az itt élők véleményének fi gyelembe vétele, az összefogás. Négy éve vagyok önkormányzati képviselő, elnöke a Kulturális-, Oktatási és Sport Bizottságnak. Úgy gondolom, itt szerzett tapasztalataim, folyamatos közéleti tevékenységem, kapcsolataim alapján képes vagyok Gönc város lakosságát polgármesterként is szolgálni és képviselni.”