Francia összefogás a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásáért

A Magyar- Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai jelentős beruházásokkal támogatják Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék fejlődését.

A Francia-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalatai célul tűzték ki, hogy az elmaradott régiókban exportképes termékeket állítsanak elő, hosszú távon is versenyképes termelési kultúrát honosítsanak meg, munkahelyeket teremtsenek és közreműködjenek a tudásalapú gazdaság megteremtésében. Az október 16-án megrendezett francia-magyar tapasztalatcserén a résztvevők arra hívták fel a figyelmet, hogy a régióban megtelepedő multinacionális vállalatok, mint a sanofi-aventis/Chinoin Borsod-Abaúj-Zemplénben vagy a Michelin Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyban hozzájárulnak egy adott régió felvirágoztatásához. Ezenfelül fontos a helyi munkaerő-piaci igényeihez igazodó képzési rendszer megteremtése és a hely gazdasági, politikai, oktatási és szociális csoportjainak együttgondolkodása – hangzott el a megbeszélésen.

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének szembesülnie kellett azzal, hogy míg a szocializmusban jelentős nehézipari központnak illetve mezőgazdasági területnek számítottak, a rendszerváltást követően a legnagyobb munkanélküliséggel és az egy főre jutó GDP alapján a legkevésbé fejlett megyékké váltak. A kevésbé fejlett régiók felvirágoztatásában kiemelkedő szerepet töltenek be az itt megtelepedő vállalatok, hisz jelenlétüknek köszönhetően tudásalapú gazdaság épül ki, munkahelyek létesülnek, beruházásokat eszközölnek, támogatják a kisvállalatokat és kutatás-fejlesztési projekteket hoznak a régióba.

A Magyar- Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagjai hisznek abban, hogy a régióban való jelenlétükkel egy egész közösségnek szóló fejlődést képesek létrehozni, ezért október 16-án francia-magyar tapasztalatcserét tartottak a sanofi-aventis/Chinoin csanyikvölgyi üzemében. A Magyar- Francia Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Vincent Roussel és René Roudaut, Franciaország magyarországi nagykövete nyitotta meg a regionális kamara tagok számára életre hívott rendezvényt. Dr. Székely Judit, Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára beszédében kiemelte, hogy az elmaradottabb régiók felzárkóztatásához nélkülözhetetlen egy, a regionális munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzési rendszer kialakítása. A tapasztalatcsere legtanulságosabb része Pascal Dubois, Valenciennes város polgármesteri hivatal igazgatójának előadása volt arról, hogy 15 év alatt hogyan virágoztatta fel városát és helyezte a fenntartható fejlődés útjára. A francia mintavárosnak is nevezett Valenciennes, együttgondolkodással és európai uniós források hatékony kihasználással cirka két évtized alatt több, mint felére csökkentette a munkanélküliségi rátáját és közel 20 százalékkal tudta növelni lakosainak számát. Fedor Vilmos, Miskolc alpolgármestere hangsúlyozta: Valenciannes esetét követendő példának találja és hisz benne, hogy a politika, a gazdaság, az oktatás és a lakosság összefogásával hamarosan Borsod-Abaúj-Zemplén székhelye is hasonló sikerekkel büszkélkedhet majd.

Pascal Dubois beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a régióban megtelepedő multinacionális vállalatok beruházásai kiemelt szerepet töltenek be egy adott terület felvirágoztatásában. Ma az Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi régióban két olyan francia cég is működik, a sanofi-aventis/Chinoin és a Michelin, amely mind a beruházások, mind a foglalkoztatás, mind a kutatás-fejlesztés terén kiemelkedő számokkal büszkélkedhet.

2006-ban összesen 93 millió Euro forintnyi, főként export tevékenységből származó forgalmat bonyolítottak le francia vállalatok az Észak-Magyarországi régió három megyéjében és Szabolcs-Szatmár Beregben, melyben oroszlánrésze volt Magyarország vezető gyógyszergyárának és a gumiabroncsgyártó nagyvállalatnak.

A sanofi-aventis/Chinoin hazai árbevételének több mint a negyedét fordítja kutatás-fejlesztésre, melynek jelentős részét a csanyikvölgyi gyárban folyó projektek finanszírozására költi. Emellett, több egyetemmel – többek között a Miskolci Egyetemmel – is évek óta együttműködnek annak érdekében, hogy a diákok és kutatók megismerhessék a K+F terület legújabb technológiát, eredményeit. A Michelin Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felvirágoztatásában közreműködik aktívan: garanciavállalással és kamattámogatással segíti a nyírségi vállalkozásokat, hogy könnyebben juthassanak munkahelyteremtő mikrohitelekhez. A vállalat ennek kapcsán együttműködési szerződést írt alá a nyíregyházi mikrohiteleket kihelyező Primom Alapítvánnyal. A két vállalat ezidáig közel 185 milliárd forintos beruházást hajtott végre hazánkban, melynek köszönhetően nem csak emberek ezreinek van biztos megélhetése, de a K+F projekteknek következtében hozzáadott értéket is teremtenek a legelmaradottabb régiókban.