Frakcióvezető véleménye két előterjesztésről

Nyíregyháza – Hétfőn ül össze Nyíregyháza képviselő-testülete. A közgyűlés frakcióvezetőit arra kértük, ismertessék frakciójuk álláspontját a MÁV személyszállítási tevékenyéségével, illegve a 2007–2010 közötti gazdasági programmal kapcsolatban

Földesi István (Függetlenek Egyesülete)

A Függetlenek Egyesülete a vasút szerepét Nyíregyháza, de a megye jelenének és jövőjének szempontjából is rendkívül fontosnak és meghatározónak tartja. Az M3autópálya megépítésével és a vasútfejlesztésekkel együtt felzárkózásunk egyik záloga. A korszerűsítéseket, nagyvonalú fejlesztéseket támogatjuk. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a fejlesztések első üteméből kevésbé részesülünk, de az ütemes menetrend bevezetése Nyíregyháza polgárait is kedvezően érinti.

A ciklusra szóló gazdasági program elfogadását javasoljuk a Közgyűlésnek: összhangban van a város lehetőségeivel, a Bencs Programban elfogadott szakmai irányvonallal. A cselekvési program biztosítja a városrészek harmonikus fejlődését, az ésszerű városépítést. Lehetőséget ad a magánszféra és városlakó aktív közreműködésére is. A regionális akciótervek adhatnak választ a gazdasági programban megfogalmazott alternatívákra.

Szokol Tibor (MSZP)

A napirend keretében elsődlegesen a Nyíregyházát érintő vasútvonalak jelenlegi helyzetével és a várható fejlesztésekkel foglalkozunk. A 100.számú Budapest-Záhony vasútvonal 160 km/óra sebességre történő átépítése jövő év elején megkezdődik. A program részeként a Tokaji úton és Sóstón fog közúti felüljáró épülni. A napirend keretében tárgyalunk a nagykörút továbbépítéséhez szükséges kisvasúti átrakó áttelepítésének lehetőségeiről is.

A város 2007-2010.évi gazdasági programja a képviselő testület négy éves fejlesztési célkitűzéseit és feladatait tartalmazza. A program folytatása a korábbi ciklusban megkezdett fejlesztési céloknak és része a már elfogadott Bencs Programnak.

Az iparfejlesztés, a kereskedelem, az idegenforgalom, a környezetvédelem, az intézményhálózat fejlesztése, a város rehabilitáció, az oktatás, a szakképzés, a kultúra és a sport területén közel nyolcvan feladatot fogalmaztunk meg.

Vinnai Győző (Fidesz)

A MÁV tájékoztatóját fontosnak és elfogadhatónak tatjuk. De őszintén rá kel mutatnunk, sajnáljuk, hogy a szakmai érvek ellenére a kormány kihagyta az EU által is támogatott vasút korszerűsítésből Nyíregyházát. Ez számunkra azt jelenti, hogy a nyíregyházi szocialista országgyűlési képviselők és a város polgármesterének lobbiereje is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az ország központi részeihez, a fővároshoz.

Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a beterjesztett program szinte minden „tétele” feltételesen van megfogalmazva. Vagyis az önkormányzat városvezető koalíciója ma egyetlen fejlesztési projektnek sem látja az önkormányzati forrását, ezért ez ugyanolyan kívánságlista, mint a Bencs program. Az előterjesztés alacsony színvonalú, nem a város tényleges helyzetéből indul ki, érdemben nem fogja javítani az emberek életkörülményeit, ráadásul nehezen számon kérhető. Frakciónk nem támogatja az előterjesztést.
– Száraz Ancsa –