Fórum a felvidékiekkel Göncruszkán

Fórum a  felvidékiekkel Göncruszkán
A korábbi híradásokból már ismeretes, hogy néhány éve Észak-borsodi falvakban keresnek új otthont, hétvégi pihenőházakat a felvidéken élők. Az egyik ilyen település Göncruszka, ahol több, mint negyven lakóingatlant vásároltak meg a határainkon túli magyarok, illetve szlovák anyanyelvűek.

A régi, felújított parasztházak szép színfoltjai lettek településünknek, Sokan végleges otthonukat is itt alakították ki, innen járnak át a 30 km-re levő Kassára dolgozni.
Urbán József polgármester és az önkormányzat képviselő-testülete szeptember 11-én délután ismerkedési találkozóra hívta meg a Göncruszkára áttelepült, illetve itt ingatlant vásárolt felvidékieket.
A találkozó első részében a polgármester ismertetőt adott a település múltjáról és jelenéről, majd baráti társalgás formájában beszélgettek az ide települtek jogairól, kötelezettségeiről. Elhangzott, hogy az állandóra bejelentkezett lakosok milyen előnyt jelenthetnének az önkormányzat költségvetése szempontjából.
Az új lakosok többnyire diplomás emberek. Reméljük ők is olyan szervesen beilleszkednek a faluközösségbe, mint az évek óta itt lakó „Tháliások”, akik nemcsak itt laknak és innen járnak át Kassára dolgozni, hanem a próbáikat is a helyi Művelődési Házban tartják. A lehetőséget egy-egy ingyenes előadással honorálják.
A fórum két nyelven folyt, mivel többen még nem beszélik nyelvünket.
A felvidéki kisebbség a következőkben anyagiakkal is szeretné támogatni a települést, most felajánlást tettek a helyi óvoda támogatására.
Szeretnénk, ha több ilyen összejövetel létrejöhetne az elkövetkező időben. Ez jó alkalmat teremthetne az ismerkedésre, nyelvünk elsajátítására.

-czencza-

Forrás: www.goncruszka.net