Forradalmi változás a büntetőeljárásokban

Akt.:
Ítélethirdetés
Ítélethirdetés - © Fotó: ÉM
Miskolc – A büntetőeljárások hatékonysága és időszerűsége elsődleges szempont lett.

Egy héttel ezelőtt már az első tárgyalási napon, alig másfél óra elteltével ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék egy miskolci férfi ügyében, aki gondatlanul lánya halálát okozta egy pisztollyal.

Mind ez idáig elég ritkán fordult elő ilyesmi a büntetőeljárások során. A július elején életbe lépett új büntetőeljárási törvény azonban több olyan lehetőséget is teremtett, amely egyszerűbbé és gyorsabbá tette az eljárások befejezését, így akár tárgyalás nélkül is döntést hozhatnak a bíróságok. A büntetőperek időszerűségének és hatékonyságának javítása a törvény alapelvei között fontos helyet foglal el, ezért az új kódex gyarapította azokat az eljárási lehetőségeket, amelyek alkalmazásával az ügyek gyorsabban befejezhetőek.

Az egyezség

A törvény például bevezette a beismerésen és együttműködésen alapuló új eljárási formát, az egyezséget. Egyezség esetén lehetővé válik, hogy akár már a tárgyalást megelőzően, az úgynevezett előkészítő ülésen ítélet szülessen. Amennyiben az adott büntetőügy terheltje a bűncselekményt beismeri és a bizonyításról lemond, már a nyomozás során egyezséget köthet az ügyész és a terhelt, védői közreműködés mellett.

Az egyezség kizárólag a jogkövetkezményre vonatkozhat, az adott bűncselekmény tényállásást és minősítését továbbra is az ügyész határozza meg, az egyezséget pedig a törvényes feltételek vizsgálata után a bíróság hagyja jóvá. Ez esetben a korábbi hosszadalmas bizonyítási eljárás, a szakértők és a tanúk meghallgatása, azaz tárgyalás tartása nélkül, már előkészítő ülésen ítéletet lehet hozni.

Az előkészítő ülés tehát olyan új jogintézmény, amely az eljárás időtartamának racionalizálását szolgálja. Arra is alkalmas, hogy visszaszorítsa a per elhúzását szolgáló vissza­éléseket. Fontos szabály, hogy minden ügyben kötelező a tárgyalást megelőzően előkészítő tárgyalást tartani.

Arra is lehetőséget ad a törvény, hogy a vádlott, aki korábban tagadta a bűncselekmény elkövetését, az előkészítő tárgyaláson beismerje tettét és ezzel lemondjon a további bizonyításról és tárgyalásokról.

Nem kell ott lenni

Az is fontos változás, hogy ezentúl a vádlottaknak joguk és nem kötelességük részt venni a tárgyaláson. Ha a vádlott lemond a tárgyaláson való megjelenési jogáról, akkor a tárgyalás távollétében is lefolytatható és a bíróság akár ítéletet is hozhat anélkül, hogy a vádlott jelen lenne. Az új rendelkezésekkel az ítéletek is rövidebbek, közérthetőbbek lesznek.

SZB