Folytatódott a 4-es metró építésével kapcsolatos közigazgatási per

Hétfőn folytatódott a 4-es metró építésével kapcsolatos közigazgatási per a Fővárosi Bíróságon. A per alperese a Nemzeti Közlekedési Hatóság bírságot szabott ki a 4-es metrót építő BAMCO Alagút- és Metróépítő KKt. felperessel szemben és a kiviteli tervek jóváhagyásáig megtiltotta az úgynevezett átkötő alagút építését. A Hatóság szerint ugyanis az építő a 4-es metrő első szakaszán a Szent Gellért téri átkötő alagútnál jóváhagyott kiviteli terv hiányában jogellenesen kezdte meg a munkát. Ez a közigazgatási per nem hátráltatja a 4-es metró beruházásának folytatását, csupán az esetlegesen a későbbiekben fizetendő kötbér és kártérítési felelősség megállapítása miatt szükséges az, hogy a bíróság a Nemzeti Közlekedési Hatóság közigazgatási határozatának törvényességéről döntsön.

A perben a metróépítő BAMCO keresetében a hatósági határozat hatályon kívül helyezését kéri. Kifejtette, hogy az általa végzett munkák nem igényelték a kiviteli terv külön jóváhagyását, mert szerintük az alagútépítés nem jelenti az úgynevezett vágánykapcsolati műtárgy építését is. Ez a szakkifejezés egy olyan vasúti kapcsolat létesítését jelenti a forgalmi vágányok között, amely az egyik szakaszon bekövetkező esetleges üzemzavar, vagy baleset esetén lehetővé teszi, hogy a vonatokat vissza tudják fordítani a működőképes szakaszra. A hatóság tehát a metróépítő szerint jogszerűtlenül járt el, amikor még 2008-ban azon az alapon tiltotta meg a fúrópajzsok továbbhaladását, hogy a kivitelező nem rendelkezik jóváhagyott kiviteli tervekkel ezekre az úgynevezett vágánykapcsolati műtárgyakra.

A metróépítő vitatja azt is, hogy azzal, hogy a fúrópajzs áthaladt az alagúton, lényegében egy kitérő kivitelezése is megkezdődött.

A Közlekedési Hatóság pernyertességének előmozdítása érdekében a perbe a BKV-DBR Metróprojekt Igazgatósága is beavatkozott. Az ügyben a közigazgatási bíróság 2009 márciusában tartotta az első tárgyalást, a felek 2009 őszén a per szüneteltetésében állapodtak meg a peren kívüli megegyezés reményében. Mivel ez a megegyezés nem jött létre, az eljárás folytatódik.

A hétfői tárgyalási napon a BAMCO metróépítő jogi képviselője szakértő kirendelését kérte, mert úgy látja, a per tárgya bonyolult műszaki kérdés. Az alperes Nemzeti Közlekedési Hatóság jogásza szerint viszont nem is olyan bonyolult műszaki kérdés a jogvita tárgya, amit a tárgyaláson színes rajzokkal is szemléltetett. Elhangzott az is, hogy a Hatóság szerint körülbelül ötvenezer köbméter föld és kőzet megmozgatása volt szükséges az összekötő megépítéséhez, ami lényeges kockázattal járt. A metróépítő szerint ennek csupán a töredékét, mintegy hatezer köbméter kőzetet kellett kibányászni.

A bíróság a tárgyalást egy később hivatalból kitűzött napon folytatja majd.
hirdetés


hirdet�s