Folyamatban van a Térségi TDM szervezése

Folyamatban van a Térségi TDM szervezése
Tokaj – A közelmúltban tartották a térségi TDM megbeszélést, melyen a következő témákat érintették a résztvevők.

1. A térségi TDM
 
A térségi TDM szervezet csak akkor kaphat regisztrációs számot, s akkor vehet részt a pályázaton, ha a szervezeten belül a TDM szervezetek túlsúlya dominál. Ez legalább 50%+1 szavazatot jelent. Mivel egy egyesület létrehozásához min. 10 tag kell, viszont összesen 5 helyi TDM szervezet van a térségben, ezért kizárólag a nonprofit kft forma működik a térségi TDM létrehozásánál a Tokaj-Zemplén térségi TDM esetében.
A térségi TDM nem akar kirekeszteni senkit a közvetlen döntéshozatalból, éppen ezért felajánljuk minden térségi szereplőnek – így a borászati szervezeteknek és a borászati szervezetek közösségeinek is-, hogy amennyiben vállalják ugyanazokat a pénzügyi és szakmai feltételeket, amit a helyi TDM szervezetek vállalnak a térségi TDM-ben, akkor max. 4 tag erejéig részt lehet venni a térségi TDM-ben. Egyébként nem kaphatunk regisztrációs számot, s nem indulhatunk a térségi TDM pályázati forrásokért.
 
Alapvető feltételek a térségi TDM regisztráció és a térségi TDM pályázat során:
– éves szinten 20 millió forintos munkaszervezeti költségvetés a 2 év megvalósítási és 5 év monitoring időszak alatt – ez a pályázatból nem finanszírozható, így min. 7 éves együttműködélsi megállapodást kell kötnie a tagoknak
– 100 millió forintos pályázat esetén 17 millió forintos önrész
 
Ezek arányosított részét kell minden tagnak felvállalnia. A borászati szervezetek bekapcsolódása ebbe a projektbe azért is lenne kiemelkedő, mivel az elmúlt év folyamán a bortámogatásokkal együtt is mindösszesen 900.000 Ft-ot tettek bele a turisztikai marketingtevékenység finanszírozásába az 5 jelenlegi helyi TDM szervezeten keresztül, így közös finanszírozással sokkal több mindent meg lehetne valósítani.
 
A megbeszélésen Nagy Júlia részéről elhangzott, hogy a hatékony munkavégzés érdekében célszerű, ha a borászati szervezetek a markeringhez és idegenforgalomhoz is értő munkatársakat küldenek a megbeszélésekre, mivel a térségi TDM-ben operatív szakmai munka fog folyni. Az elmúlt időszakban pl. a térségi TDM fogalma túlmisztifikált lett a Tokaji Borvidéken, s számos olyan állítás is elhangzott, amely félrevitte a szakmai előkészítési folyamatokat. Nyilván ha a szakmai megbeszéléseken az adott terület szakértői vesznek részt, kezdettől fogva számos vélt vagy valós probléma fel sem merült volna.
 
Illés Tamás részéről elhangzott, hogy miután a bormarketing keretben jelenleg nincs forrás, célszerű a turisztikai marketing és bormarketing feladatokat összehangolni, s olyan marketingtervet kidolgozni, amely lehetővé teszi a két terület közös piacra vitelét. A résztvevők ebben egyetértettek.
 
Nagy Júlia elmondta: 2008-2009-ben Molnár Péterrel (Tokaj Reneszánsz), illetve Illés Tamással (Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület) is több tárgyalást folytatott és aktív lobbitevékenységet végzett annak érdekében, hogy a térségi TDM-ben két márka kerüljön kommunikálásra, egyfelől a Tokaji Borvidék, másfelől a Zemplén (más helyi TDM-ek a térségben akkor egyetlen “Zemplén” márkát szerettek volna kommunikálni).Ez akkor a turisztikai szakmai berkekben süket fülekre talált. Mostanra az idő igazolta, amit akkor egyedül a tokaji TDM képviselt. Most jutottunk el addig térségi szinten, hogy lehetőség van egyáltalán turisztikai márkáról beszélni, hogy vannak eladható termékek, programok, s egy egységes turisztikai menedzsment akarat. 
 
2. A térségi TDM létrehozásának folyamata
 
– Jelenleg a helyi TDM szervezetek állami regisztrációja folyik. A térségben lévő 5 helyi TDM-ből három (a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye, a Sátoraljaújhely-Hegyköz és az Aba) automatikus regisztrációt nyer, a sárospataki és füzéri TDM-nek végig kell csinálnia a helyi TDM regsizrtációs eljárást. Fontos, hogy a térségi TDM-hez minimum 3 regisztrált helyi TDM kell, tehát a pályázatnyertes 3 helyi már meg tudná csinálni a térségit, de az összefogás jegyében nem akarjuk kihagyni a másik két desztinációt sem.
 
– A Kft létrehozásához minden tagnak min. 100 ezer forintos törzstőkét kell betennie. A Kft létrehozását javasolt a regisztrációs szám megszerzése utánra tenni.
 
– A kft tulajdonosai a tagságaikkal egyeztetve elkészítik azt az elvárás-listát, ami alapján elkezdődhet a marketing, K+F, piackutatás terén a közös munka. A disszeminációs időszak előre láthatólag a helyi TDM pályázatok beadásával egy időben zajlik, tehát augusztusra állhat össze a pontos igény.
 
– A térségi TDM tulajdonosai kiírják a térségi TDM menedzseri pályázatot, valamint elkészítik a térségi TDM pályázatot. Tervezhető benyújtás: 2011 október vége-november.
 
– Szerződéskötés tervezhetően kb. 2012 február-március, tehát a 20 milliós kötelezettség és az önrész innentől kezdve jelentkezik.
 
3. Operatív feladatok a helyi TDM-ek előtt
 
A helyi TDM szervezetek közösen keresik meg a térségi szereplőket (Nemzeti Park, Északerdő, stb.). A megbeszélések során egyfelől a felmerülő igényeket is megfogalmazzák (pl., túraútvonalak karbantartása, vízparti területek takarítása, stb.), másfelől felajánlják minden érintett térségi szereplőnek a fenti lehetőséget. Elkezdődtek a tárgyalások az Északerdővel, illetve az északi Várak Útjával, de természetesen a többi szereplővel is egyeztetünk.
 
A borászati szervezetek részéről maximálsian várjuk az együttműködést, vagy a helyi TDM-ben a helyi TDM munakszervezettel egyeztetve, vagy közvetlenül a fenti feltételek mellett.
 
4. Világörökségi Bormúzeum
 
A Világörökségi Bormúzeum terveit Nagy Júlia, illetve Müller István mutatta be. Elhangzott: az attrakciófejlesztési pályázatot Tokaj Városa nyerte, a borászatok bevonása a tervezésbe egy gesztus, hiszen azt szeretnénk, ha a múzeum a borászatok vendégforgalmát is növelné. Az állandó kiállítások tematikus kínálat köré rendelődnek (szőlőfajták, talajfajták, a bor és a borhoz kapcsolódó borászati kultúra pl. palackok, hordók, technológiák, stb., egyedi borvidéki értékek, kultúra). Az előkészítés a többi európai világörökségi borvidékkel közösen történik.
 
A Világörökségi Bormúzeum megépítéséről a tokaji Önkormányzatnak kell döntenie, ezért erről a kérdésről a későbbiekben lehetnek konkrétabb egyeztetések.
 
A térségi TDM-mel kapcsolatosan várjuk a visszajelzéseket. Ha az előkészítés abba a fázisába jut, hogy a formai követelmények után a szakmai munkára is fókuszálhatunk, a disszemináció szélesebb körre is ki fog terjedni. Addig azonban a helyi TDM szervezetek borászati közösségei és borász tagjai jogosultak beleszólni az előkészítő munkába, amit – mivel a tokaji TDM a felelős a borturisztikai marketingterv előkészítéséért – szeretettel várok (ez az egyesületi működés alapfeltétele, a TDM pályázat beadása, a térségi TDM előkészítése az egyesület belső ügye). Ennek alapján várom a visszajelzéseket.
 
– Nagy Júlia, TDM menedzser –