Földes Ferenc Gimnázium – Megnéztük mi is a pályázatokat

Földes Ferenc Gimnázium – Megnéztük mi is a pályázatokat
Miskolc – A Földes Ferenc Gimnázium élére kiírt vezetői pályázatokat dr. Csiszár Miklós, Miskolc jegyzője véleményezte. Kérdeztük tőle, hogy milyen szakmai indokok alapján döntött úgy, hogy dr. Nagymáthé Sarolta pályázatát támogatja Veres Páléval szemben. Szempontjait, indoklását korábbi cikkünkben közöltük. Mostani összeállításunkban – az említett bírálati szempontokat figyelembe véve hasonlítottuk össze a vonatkozó részeket – láthatják, mi olvasható a két igazgatójelölt pályázatában.


A pályázatok teljes szövege egyébként a gimnázium honlapján elolvasható.

ÉM-HM

A pályázatok

A jegyző által említett szempontok:

– Formai megfelelőség
– A vezetői programban összefoglalt elképzelések
– A pályázók eddigi vezetői, oktatásirányítási múltja


Formai megfelelőség

Dr. Nagymáthé Sarolta: 27 oldal, táblázatokkal, jól tagolt
Veres Pál: 71 oldal, táblázatokkal, grafikákkal tűzdelt


A vezetői programban összefoglalt elképzelések

Nagymáthé Sarolta:
– Ír az intézmény középfokú oktatásban elfoglalt helyéről, de kitér arra is, hogy azok a tendenicák sem elhanyagolhatóak, amelyek a korábbi, intézmény hírnevét megalapozó időszakhoz képest lassulást, bizonyos területeken visszaesést jelentenek.
– A múlt lehet jó alap, írja, adhat okot a büszkeségre, de a jelenre, illetve ebből kiindulva a jövőre kell koncentrálni. A Földes Gimnázium nem jelenthet nosztalgikus életérzést. (…) A távlati feladatellátás csak akkor lehet eredményes, ha megvannak azok a csomópontok, amelyekre építeni lehet. Ezen területek körében a legfontosabb kérdőjelekre adott megfelelő válaszok megfogalmazásaát tartja lényegesnek.
– Olyan új szellemiségre van szükség az intézményben, amely megőrzi a minőséget, ugyanakkor bármilyen innovációra képes.
– A következő öt évnek az intézményben a belső megerősítés és megerősödés időszakának kell lenni. Az oktatás terén az erőket – a már elismert, de továbbfejleszthető- magas szintű szakmai munkára és a sok esetben hiányosságokat mutató meglévő tárgyi feltételek célitányos fejlesztésére kell koncentrálni.

Veres Pál:
– A Földes Ferenc Gimnázium folytatni szeretné hagyományait. Alapvető célom, hogy megerősítsem a magas színvonalú oktató-nevelő munkát. Tudatosan felvállaljuk, hogy a Földes Ferenc gimnázium elitgimnázium maradjon, és ezt a pozícióját megerősítse.
– Alapvetően természettudományos gondolkodásmóddal rendelkező, de ugyanakkor széles látókörű, nyitott, döntéshozatalra képes fiatalokat szeretnénk nevelni. Fő feladatunknak tekintjük tanítványaink kreativitásának és kommunikációs készségének fejlesztését.
– Az eredményes oktató-nevelő munka alapja a jó értelemben vett felszabadult, alkotó kapcsolat kialakítása a tanárok és a diákok között.
– Fontos nevelési feladatnak tekintjük a tolerancia fejlesztését, az egészséges nemzeti identitástudat kialakítását.
– A legalapvetőbb célom, hogy kiszámítható, jól szabályozott, egyenletes színvonalon működő iskolánk legyen. Ennek feltétele a szervezetten,
hatékonyan működő minőségirányítási rendszer.
– A tantestületen belüli, valamint a vezetés és a tantestület közötti kommunikáció erősödött az elmúlt évben, de a további következetes fejlesztése elengedhetetlen.


A pályázók eddigi vezetői, oktatásirányítási múltja:

Nagymáthé Sarolta
– 27 éve dolgozik az oktatásban. Köznevelési intézmény igazgatóhelyettese. A Magyarországi Evangélikus Egyháznál végzett munkája az intézményhálózat működtetésével járó feladatellátás sokrétű problémakörének felvetésével jár, fogalmaz.

Veres Pál:
– 2012-ben a harmadik ötéves vezetői ciklus végéhez ért. A szakmai feladatok, szakértői tevékenységek mellett az oktatásirányítás fórumain is szerepet vállalt. (Például: Nemzeti Tehetségtanács, Magyar Akkreditációs Bizottság, Nemzeti Tehetségkoordinációs Fórum, Gimnáziumok Országos Szövetsége, Matematika Tehetségtanács, AJTPIE, AJTP Szakmai Tanácsadó Testület).


Kapcsolódó cikkek: