Földes és Avasi: a színvonalesés nem lehet indok

Akt.:
Földes és Avasi: a színvonal esés nem lehet indok
Földes és Avasi: a színvonal esés nem lehet indok
Miskolc – A két nem támogatott iskolaigazgató tiltakozik, szerintük nem esett az iskolák színvonala.

„A teljes képviselőtestület nevében nem nyilatkozhatok, de nyilván sokan úgy gondolták, hogy megújulásra, új lendületre volt szükség ezekben a város számára fontos gimnáziumokban. Hiszen sem az Avasi, sem a Földes nincs már a 15 évvel ezelőtti szakmai nívón, esett a színvonal” – ez volt az a kijelentése Molnár Péternek, az oktatási bizottság elnökének, amelyre mindkét volt igazgató, Arday István és Veres Pál is úgy gondolta, reagálnia kell.

Arday István, az Avasi Gimnázium leköszönő igazgatója szerint az iskola értetlenül áll a kifogás előtt. „Milyen színvonalesésre gondol Molnár Péter? A hivatalos forrásokból származó eredmények az állításait nem támasztják alá. Az iskolai életben az eredmények mellett legalább olyan fontos az iskola légköre, szellemisége, nevelési koncepciója, a programok sokasága és változatossága, a diákok lelki fejlődése” – fogalmazott. „A fenntartó, Miskolc Megyei Jogú Város a szokásos intézményi átfogó ellenőrzés során három vizsgálat alkalmával értékelte az Avasi Gimnázium működését (11 területen, például szervezettség, irányítás, gazdálkodás, élelmezés, stb.) 100 százalékosra az elmúlt 13 évben. Egyetlen miskolci önkormányzati fenntartású intézmény sem érte el még ezt az eredményt. Ezzel az Avasi a 60 önkormányzati intézmény vizsgálati rangsorában az első helyen áll” – ismertette.

Arday István egyéb minősítéseket is felsorolt, például 2009-ben elnyerték, 21 középiskolával együtt a Tehetséggondozó középiskola címet, 2011-ben pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kaptak.

Más adatokat is felsorolt, többek között: a 2011-es érettségi vizsgán az 5-ösök aránya az emelt szintű érettségin az Avasi Gimnáziumban 90,7 százalékos volt. A miskolci átlag 81,3 százalék, míg az országos 78,1 százalék. Továbbá: több év átlagában 85-98 százalékos a továbbtanulási arány több év átlagában.

Az iskola jövője

„A város vezetéséhez tartozó képviselő, bizottsági elnök ilyen kategórikus kijelentése rontja az iskola társadalmi megítélését, minősíti az itt dolgozó pedagógusok és tanulók közös munkáját, ami véleményem szerint megalapozatlan és sértő mindannyiunk számára” – írta lapunknak Veres Pál, a Földes Ferenc Gimnázium leköszönő igazgatója.

Hangsúlyozta: „Számomra nem ismert, milyen paraméterek ismeretében jutott(ak) erre a megállapításra, az önkormányzat számára általunk szolgáltatott adatok semmiképpen nem ezt támasztanák alá. A gimnázium év végi tanulmányi átlaga az elmúlt öt évben nem mutatott semmilyen romló tendenciát, stabilnak mondható, tehát ez nem indoka a minősítésnek. Az emelt szintű érettségi vizsgát tevők száma, eredményessége az országos átlag többszöröse. A tehetséggondozás terén kifejtett tevékenységünk országosan elismert, hiszen független, külső akkreditációs bizottság javaslata alapján „Kiváló akkreditált tehetségpont” minősítést kaptunk, valamint az iskola szintén külső bírálók véleménye alapján elnyerte a „Tehetséggondozó középiskola” elismerő címet. Legutóbb június 22-én, pénteken ismerte el a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara „Kiváló bázisiskola” címmel a Földes Ferenc Gimnáziumot. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében végzett munkánkat minden évben független ellenőrök vizsgálják, folyamatosan kiemelkedőnek minősítik. A tanulmányi versenyeken elért eredményeink országos szinten is a legjobbak közé sorolják iskolánkat.”

Veres Pál kiemelte: a kompetenciamérés eredményei alapján sem indokolható a színvonal csökkenésére vonatkozó megállapítás. Például a 8. évfolyamon – folytatta – országosan mindössze öt, a hat évfolyamos gimnáziumok között mindössze kettő szignifikánsan jobb intézmény van nálunk. „Megítélésem szerint nincs olyan iskolafenntartó ma hazánkban, aki ne lenne büszke egy olyan intézményre, mint amilyen a Földes Ferenc Gimnázium. Ezért fel sem merül bennem, hogy szándékosan kívánták volna bizonytalan helyzetbe hozni iskolánkat ezzel a döntéssel, és az ilyen kijelentésekkel” – fogalmazott. Hozzátette: „Számomra ebben az ügyben nem a személyes sorsom a lényeges, hanem az iskola jövője, színvonalának megőrzése. Erőt ad az a tény, hogy az iskola polgárai egyöntetűen elkötelezettek az iskola nívós továbbvitelében, ha lehetséges, én is ebben szeretnék a továbbiakban is közreműködni és segíteni.”

ÉM-NSZRA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .


hirdetés
hirdet�s