Fitch: “igen valószínűtlen” az euró teljes felbomlása, de lehetnek “alternatív” forgatókönyvek

London, 2012. május 3., csütörtök (MTI) – “Nagyon valószínűtlen” az euróövezet “teljes” felbomlása, tekintettel arra, hogy egy ilyen fejleménynek milyen hatalmas pénzügyi és politikai ára lenne, “alternatív forgatókönyvek” azonban elképzelhetők Görögország távozásától egészen odáig, hogy Németország és több más eurótagállam hagyja ott a jelenlegi valutauniót, új közös valutát teremtve kisebb létszámmal – áll a Fitch Ratings által összeállított, csütörtökön Londonban ismertetett átfogó elemzésben.

A legnagyobb európai hitelminősítő befektetőknek összeállított 25 oldalas helyzetértékelésében közölte: a szuverén és banki válság mutatja, hogy az euróövezetet “hibás tervek” alapján hozták létre, és alapvető reformokra van szükség ahhoz, hogy az eurót “életképes struktúrává” lehessen alakítani.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték ugyanakkor azt is, hogy véleményük szerint létezik “harmadik út” a teljes költségvetési unió és az euróövezet teljes felbomlása között, mivel a jelenlegi válsággal együtt is a valutauniónak “komoly erősségei vannak”, és megvan a kapacitása saját maga megmentésére.

A cég alapeseti várakozása az, hogy az euróövezet “valahogy átevickél” a válságon, mivel az ismétlődő piaci stresszek hatására a gazdaságpolitikai döntéshozók végül megteszik a felbomlás elkerüléséhez szükséges lépéseket, annál is inkább, mivel akár még egy részleges felbomlás is súlyos rendszerszintű károk kockázatával járna.

A Fitch szerint e lépések között lesz várhatóan a nemzetállami költségvetési szuverenitások bizonyos mértékű hígítása, a szuverén kötelezettségek és források részleges mértékű közössé tétele, valamint az euróövezeti szintű pénzügyi felügyeleti és beavatkozási mechanizmusok erősítése.

A cég mindazonáltal kidolgozott öt alternatív forgatókönyvet is, csökkenő valószínűség sorrendben. Ezekben – a Fitch szerint “stilizált” és “pusztán illusztratív célú” – forgatókönyvekben Görögország távozása, költségvetési “kvázi-unió” létrehozása, “euro-márka” – vagyis Németország vezetésével új, kisebb valutaunió – kialakítása, az Európai Egyesült Államok megalakulása, és végül a legkisebb valószínűséggel az euró teljes felbomlása szerepel.

A Fitch szerint az Európai Egyesült Államok (USE) kifejlődése is “rendkívül valószínűtlen” a belátható jövőben, mivel a jelenlegi euróövezeti tagállamokban nincs meg a politikai akarat a nemzeti szuverenitás ilyen mértékű feladására, illetve arra, hogy a hitelező országok átvegyék a gyengébb lábakon álló valutauniós tagállamok adósságait.

E forgatókönyv megvalósulása esetén az USE maga válna egységes szuverén állammá, teljes költségvetési és politikai unióval, az egyes tagországok költségvetéseinek szövetségi szintű ellenőrzésével, jelentős mértékű jövedelem-megosztással és központosított adósságkezelő hivatallal – áll a Fitch Ratings elemzésében.

A másik “extrém” forgatókönyv az “euro-márka”, amelynek alapján Németország hagyná ott a mostani euróövezetet, és néhány más jelenlegi eurótagállammal együtt új valutauniót alakítana.

A Fitch Ratings e forgatókönyve alapján Németországhoz csatlakozna Hollandia, Luxemburg, Belgium, Ausztria, és “esetleg még” Franciaország, Finnország, Észtország és Szlovákia, vagyis a jelenlegi euróövezeti létszámnak hozzávetőleg a fele.

A teljes felbomlást vázoló, a Fitch által valószínűtlennek nevezett forgatókönyv – amelyben a 17 tagállam mindegyike újból saját valutát honosítana meg – az euróövezeti bankrendszer zömének globális következményekkel járó összeomlásával számol. E forgatókönyv alapján a piacok, a hitelforrások és a nemzetközi tőkeáramlások befagynának, az európai fizetési rendszer és a kereskedelem összeomlana, és ebben a környezetben egész Európa – sőt valószínűleg a világgazdaság egésze – depresszióba süllyedne.

Meredeken zuhannának az adójövedelmek, a piaci finanszírozási források “elpárolognának”, és mindezen fejlemények szociális hatásai potenciálisan hatalmas mértékű zavargásokhoz, az EU és egyéb intézményi struktúrák lebomlásához, végül pedig politikai káoszhoz és a szélsőségesség térnyeréséhez vezethetnének – áll a Fitch Ratings e forgatókönyv-változatában.

Hasonló apokaliptikus euróösszeomlási forgatókönyveket más nagy londoni házak is kidolgoztak.
Az Economist Intelligence Unit (EIU) – a világ legnagyobb gazdaságelemző csoportja – egy korábbi elméleti szimulációja szerint ha a valutaunió összeomlik, a jelenlegi euróövezeti országok hazai összterméke (GDP) a legutóbbi csúcsértékhez mérve legalább 10 százalékkal zuhanna, de az így számolt visszaesés mértéke elérhetné a 25 százalékot is.

Az EIU e katasztrófa-forgatókönyve alapján a munkanélküliség a legtöbb eurótagállamban 20 százalék fölé emelkedne, de a legsúlyosabban érintett országokban megközelítené az 50 százalékot.

A szétesés után a volt valutauniós országoknak – még az erőteljesebb helyzetűeknek is – tőkekorlátozásokat kellene bevezetniük a szélsőséges árfolyamkilengések megakadályozására.

Az EIU szerint ezek a hatások idővel enyhülnének, de mindenképpen évekbe telne az európai életszínvonal visszatérése a válság előtti szintekre.

A ház e katasztrófafilmbe illő forgatókönyve szerint ha a valutaunió összeomlik, a vezető amerikai tőzsdeindexek is – köztük a széles merítésű Standard & Poor’s 500-as – “legalább 40 százalékkal” zuhannának.

A cég mindazonáltal nyomatékkal hangsúlyozta – és azóta több más elemzésében is jelezte -, hogy nem ez az eseménysor a központi előrejelzési forgatókönyve.

– MTI –